Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tudi pri izvajanju volitev in volilne kampanje je potrebno poznati finančna in davčna pravila. Napovedana nova parlamentarna preiskava ne bo prinesla več plačilne discipline, zato so gospodarstveniki toliko bolj zadovoljni s pospešeno izterjave preko e-izvršbe. Obeta se nam barvita jesen in naj bo čim bolj prijetna!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/39, 6. oktober 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

V času plačilne nediscipline lahko posežete tudi po e-izvršbi. Več v članku: Z e-izvršbo do denarne izterjave.

 
Davčne novosti

V članku Delo študenta preko napotnice, presoja avtorskih del, nam Inštitut za računovodstvo podaja pomembnost ovrednotenja avtorskega dela, ne glede na status avtorja.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Režijski obrat občine in vključevanje okoljske dajatve v davčno osnovo
Izvajanje določb 14. oziroma 7. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po Pojasnilu 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV) se je potrebno pri opredelitvi »neodvisnega cenilca« opirati na MSOV, kar velja tudi pri izpolnjevanju določil Sklepa o kreditnih zavarovanjih. Oceno vrednosti nepremičnin lahko izdela le pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki je vpisan v register, ki ga na podlagi določb 158. člena Zakona o reviziji (ZRev 2) vodi Slovenski inštitut za revizijo.

• Spet bomo dobili novo parlamentarno preiskavo, ki se bo začela izvajati z Aktom o odreditvi parlamentarne raziskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria.

• S spremembo Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO-A), ki se bo uporabljala od 16. oktobra, je natančneje določeno delovanje sveta fundacije in imenovanje direktorja Loterije Slovenije.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pred nami je volilna nedelja in zanimivo je poznati tudi Finančni in davčni vidik županskih volitev.

 
Izbor iz arhiva

V sklepu I Cpg 86/2010 je višje sodišče odločilo, da je obveznost izvajalca po podjemni pogodbi obligacija uspeha, to pomeni, da je podjemnik dolžan izvršiti delo skladno s pogodbo in po pravilih posla, naročnika pa mora prevzemnik opozoriti na napake materiala, ki mu ga je izročil naročnik, pa tudi na pomanjkljivosti v njegovem naročilu in druge okoliščine, za katere je vedel ali bi moral vedeti in bi bile lahko pomembne za naročeno delo, tako določa 606. člen Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR).

 
Aktualno

Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec julij znaša 1.480,69 evrov in povprečna bruto plača za tromesečje 1.482,43 evrov
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Napovednik dogodkov

Še je čas, da se prijavite na 10. davčno-finančno konferenco.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.