Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Življenje je mozaik različnih vzorcev in tako vam v tokratni številki ponujamo zanimivo branje posebnih poslovnih primerov, ki vam bodo mogoče koristili tudi pri planiranju poslovanja za naslednje poslovno leto. Želimo vam barvito in plodno jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/38, 29. september 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Delovno razmerje ni prekinjeno z ukinitvijo delovnega mesta. Več v članku: Vpliv ukinitve delovnega mesta na pogodbo o zaposlitvi.

 
Davčne novosti

Preberite članek Inštituta za računovodstvo, kako je s plačnikom davka pri dohodkih iz najemnin, obračunom najemnine, če nepremičnino oddaja fizična oseba, ki je identificirana za DDV.

Naj vas spomnimo na aktualna pojasnila DURS za ta čas:
Davčne olajšave za denarna nakazila humanitarne pomoči podjetij na posebni račun občine za posamezne namene
DDPO in pomoč prizadetim v neurju

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente je od 21. septembra trošarina za neosvinčeni bencin in plinsko olje v povprečju nižja za 8 evrov na 1000 litrov.

• S spremembo Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1B) bo odslej mandatno volilna komisija obravnavala tudi letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije ter opravljala nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh njegovih namestnikov, kot tudi predloge za njihovo razrešitev.

• Objavljen je bil Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010, ki v skladu z Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Rb2010) določa 21,36% nižje mesečne prejemke političnim strankam od oktobra do decembra 2010.

• Inštitut za revizijo je notranjim revizorjem izdal prva pojasnila o izvajanju notranjerevizijskih postopkov:
    o Po Pojasnilu 1 – Končno poročanje o izsledkih posla notranjerevizijski predstojnik predloži poročilo o izsledkih posla nadrejenemu in najvišjemu vodstvu in ima ekskluzivno pravico, da samostojno odloči o predložitvi izsledkov strankam.
    o V skladu s Pojasnilom 2 – Olistinjenje informacij - Razvidi o poslu notranjerevizijski predstojnik obvladuje dostop do razvidov o poslu in odloča o odstopu teh razvidov zunanjim strankam. Če notranje revidiranje izvaja zunanji izvajalec, je notranjerevizijski izvajalec dolžan naročnika seznaniti z načini in možnostmi hrambe gradiva pri naročniku ali pri izvajalcu.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Prihaja čas planiranja poslovanja za naslednje leto in številne analize letnih poročil ter poslovnih načrtov kažejo, da se zdravo poslovodenje odraža tudi v poslovnem načrtu.

 
Izbor iz arhiva

Glede na Sodbo I U 320/2009 upravnega sodišča je prenos nepremičnine v začasno uporabo dopusten tudi pravnim naslednikom upravičenca in ne zgolj upravičencem, upoštevaje določbo 68. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen). Namen omenjene določbe je zavarovanje zahtev za denacionalizacijo in preprečitev, da bi bila izpolnitev zahteve iz odločbe onemogočena ali otežena.

 
Aktualno

Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin je bil avgusta 2010 v primerjavi z julijem tega leta 0,003.

 
Napovednik dogodkov

Prihaja nov mednarodni računovodski standard, spremenil se bo DDV in potrebno bo preračunati dosedanje pogodbe. Več o tem na seminarju Leasing: novosti in davčne nevarnosti.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.