Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki vas želimo vzpodbuditi k pomoči najbolj prizadetim v nedavni vodni ujmi. Velja namreč spomniti, da prihaja konec leta - čas ko bo potrebno sestaviti bilance in tudi vaša pomoč lahko zniža vašo davčno osnovo. Ne glede na ekonomski vidik darovanja, pa verjemite, da boste s svojim dejanjem nekomu polepšali dan in na koncu to največ šteje.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/37, 22. september 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri prebiranju in razumevanju Pojasnila 2 k SRS 3 je potrebno poznati tudi računovodski vidik mezzanin kapitala.

 
Davčne novosti

Društvo praviloma opravlja nepridobitno dejavnost. Posebnosti njegove obdavčitve pa preberite v članku: Tudi društvo je lahko donator.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pojasnilo v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 in 6. členu ZRPPR1015
Zavarovanje oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost proizvodnje električne energije

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po Sklepu o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije se veljavnost Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije razširi na vse delodajalce kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije.

• S spremembo Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril funkcionar ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem funkcije, niti darila zanemarljive vrednosti, če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje, če bi bil njegov sprejem v nasprotju z etičnimi standardi, ki veljajo za posamezne vrste funkcionarjev, in če je sprejem takšnega darila prepovedan z zakonom.

• Po dopolnitvi Poslovnika Vlade Republike Slovenije se bo od 2. oktobra dalje gradivo vlade s tajnimi podatki obravnavalo z uporabo zakonsko predpisanih varnostnih ukrepov, pri čemer se lahko komuniciranje z uporabo informacijsko telekomunikacijskih storitev omeji ali izključi.

• Sprejeta je bila nova Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili, s katero se določajo pristojni organi, obveznosti nosilcev živilske dejavnosti ter ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem nekaterih uredb evropske skupnosti. Za izvajanje uredbe sta pristojna Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nadzor nad uredbo pa vršita Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Uredba določa obveznosti nosilcev živilske dejavnosti, uradni nadzor in kazenske določbe za prekrške.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ne ostanite ravnodušni do prizadetih v zadnji vodni ujmi – Pomagajte in optimizirajte davčno osnovo.

 
Izbor iz arhiva

Potrdilo, ki je izdano v skladu s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), in ki pravi, da ni potrebna odobritev pravnega posla, katerega predmet so kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetije, ni upravni akt, ki bi ga bilo mogoče izreči na ničnega, je v sodbi I U 131/2009 odločilo upravno sodišče.

 
Napovednik dogodkov

Pred zaključkom poslovnega leta nas Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Naučimo se časovno razmejevati.

 
Aktualno

Za vas pripravljamo posodobljen Find-INFO. Več o tem pa drugič.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.