Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko namenjamo mejnim temam, kot so obračun stavke, poti izpodbijanja prodajne pogodbe in drugi neljubi poslovni primeri, ki si jih ne želimo, a jih je ob nastanku vendarle potrebno pravilno evidentirati in obračunati.

Želimo vam mirno jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/35, 8. september 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Na izbrani sodbi lahko ugotavljamo primer upravičenosti izpodbijanja prodajne pogodbe, iz katere izhaja poplačilo terjatev in plačilo odškodnine. Več si preberite v komentarju: Gre za razveljavitev javne dražbe ali prodajne pogodbe?

 
Davčne novosti

S spremembami ZDDV-1 ima tudi davčni zavezanec s sedežem v tretji državi pravico do vračila DDV.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:

Stalna poslovna enota in ZDDV-1
DDV in postopek 42

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Objavljen je bil Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010, s katerim se določajo območja z višjo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pravnim osebam s sedežem in fizičnim osebam s stalnim prebivališčem na tem območju omogoča prednostno vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja določene z veljavnim Katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali v javnem razpisu določijo za izvajanje po regionalnem pristopu. Občine so glede na stopnjo registrirane brezposelnosti v aprilu 2010 razvrščene v tri območja: A (nad 14,1%), B (od 12,1 do 14%) in C (od 10,6% do 12%). Za novonastale občine, kjer statističnega podatka o stopnji brezposelnosti ni na razpolago, se upošteva statistični podatek, ki je veljal za občino, v katero so bile vključene prej.

• Zaradi številnih napak pri izvedbah gradbenih del je zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sprejela in objavila Disciplinski pravilnik, ki določa dejanja, ki pomenijo disciplinske kršitve članov poklicne zbornice, delovanje disciplinskih organov zbornice, disciplinski postopek in kazni za disciplinske prekrške.

• Začele so veljati spremembe Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, ki določa natančnejše opredelitve gospodarstev v registru kmetijskih gospodarstev (GERK) in odpravo določenih anomalij s 1. januarjem 2011.

• Na podlagi Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil je določen Seznam tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil.

• S 1. novembrom se bo začela uporabljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki bo nadomestila dosedanjo dajatev za odlaganje odpadkov. Znesek okoljske dajatve za enoto obremenitve okolja znaša 0,0022 evra, zavezanci pa morajo izdelati poračun za obdobje od 1. januarja do 31. oktobra 2010 in plačati znesek pristojnemu ministrstvu do 31. decembra 2010.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V teh nemirnih časih bo zanimivo prebrati nasvet Inštituta za računovodstvo: Kako obračunati dan stavke?

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v sodbi I Cp 432/2010 odločilo, da dolg iz naslova kredita bremeni oba zakonca solidarno, če je bil najet v korist obeh zakoncev in vložen v skupno premoženje oziroma namenjen zadovoljevanju tekočih potreb družine. Če je eden od zakoncev moral po razvezi zakonske zveze odplačevati kredit, lahko od drugega zakonca zahteva sorazmerno povrnitev plačanega, kot določa tretji odstavek 56. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR).

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,7%.

 
Napovednik dogodkov

Še je čas, da se prijavite na katerega od brezplačnih predavanj v okviru Tedna računovodij 2010.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.