Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

S ciljem povečanja urejenosti področja javnih razpisov bomo konec leta dobili novo agencijo, z novimi davčnimi olajšavami pa naj bi bila višja gospodarska rast. Na poti k temu pa življenje prinese tudi mnogo vprašanj, na katera vam skušamo poiskati odgovor ravno mi. Želimo vam prijetno branje.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/31, 11. avgust 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Za vas smo komentirali zakonske novosti. Več v članku: Do urejenega javnega naročanja z novo Agencijo za javno naročanje.

 
Davčne novosti

Da ne bo negotovosti pri davčni obravnavi obračuna kilometrine članom nadzornega sveta, vam posredujemo mnenje Inštituta za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pojasnilo v zvezi s 25. členom ZDDPO-2 (pojem druge oblike organiziranja)
Kraj obdavčitve dobave blaga preko interneta, ki je uvoženo v Slovenijo iz tretje države

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov se je spremenil shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A. S spremembo Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov lahko nadzornik v gotovini plačano dajatev odslej položi na svoj gotovinski račun odprt pri ponudniku plačilnih storitev, določena pa so tudi druga ravnanja in poročanja nadzornikov ter Urada za javne prihodke.

• S spremembo Sklepa o podrobnejših merilih za opredelitev predpostavk pri ugotavljanju tržnih manipulacij in opredelitvi notranjih informacij se dovoljeno ravnanje odslej razume kot priznani tržni običaj, kar omogoča enostavnejše opredeljevanje tržnih manipulacij.

• S spremembo Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu bo odslej nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen do izplačila plačilnih pravic za upravičene površine vpisane v RKG na dan 31. maja tekočega leta, pri čemer bo kmetijskim gospodarstvom, ki so letos vložila zahtevek za dodelitev dodatkov za ovce in koze, dodatek na plačilno pravico izračunan z upoštevanjem plačil in pravic iz tega naslova v obdobju 2007–2008 in s številom plačilnih pravic, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 15. maja 2010 in niso v zakupu.

• S spremembo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se določa plača direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP).

• Objavljen je bil nov Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010.

• S spremembo Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika se odslej član odbora in izpitne komisije imenuje za obdobje 4 let, pri čemer se dosedanjim članom izpitnega odbora mandat izteče s potekom 2 letnega roka od imenovanja. Zaradi gospodarskih razmer bo odslej Združenje članov borze vrednostnih papirjev - GIZ, Ljubljana le enkrat letno razpisal roke za opravljanje preizkusov znanj potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kolikor so nove davčne olajšave prinesle veselja, so po drugi strani prinesle tudi vrsto vprašanj in omejitev. Več o tem v članku: Koriščenje davčnih olajšav za zaposlovanje po ZDoh-2 in ZRPPR1015 se izključujeta.

 
Izbor iz arhiva

Sodba I Cp 612/2010 višjega sodišča nakazuje, da je tožena stranka, ki ve za višino in zapadlost svojih obveznosti, dolžna spremljati, ali je bil trajni nalog, ki ga je dala banki, realiziran ali ne. Če banka nepravilno posluje in stranki pri tem nastane škoda, bo morala stranka to škodo uveljavljati neposredno pri banki.

 
Aktualno

Prihranite si čas z uporabo Koristnih povezav na FinD-INFO!

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.