Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Letos imamo res vroče poletje. Prav tako pa delovno vročico vzpodbujajo še številne spremembe. Tokratno številko namenjamo spremembam v obdavčitvi nematerializiranih finančnih instrumentov, ki so svojo operacionalizacijo dosegle z vrsto predpisov, ki so začeli veljati 1. julija 2010.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/27, 14. julij 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Z zadnjimi spremembami ZGJS so tudi pri obravnavi gospodarskih javnih služb nastopile številne spremembe.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval davčni nasvet, kako izvesti popravek zneska obračunanega DDV pri terjatvi do podjetja, ki je šlo v stečaj.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pogosta vprašanja in odgovori - davčni odtegljaj od NFI
Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov – pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• V uporabi so spremembe Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenih ocenjevalcev, ki morajo pri ocenjevanju vrednosti slediti hierarhiji in mednarodnim standardom ocenjevanja vrednosti.

• Od 9. julija velja Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, ki se uporablja tudi za pripravo stališč vlade do dokumentov razvojnega načrtovanja na ravni Evropske unije in mednarodnih organizacij ter drugih obveznosti na mednarodni ravni, kot tudi za pripravo predlogov finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

• 13. julija je začela veljati novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki določa natančnejša pravila iskanja dolžnikovega premoženja in izvršiteljem daje dodatna pooblastila v zvezi s pridobivanjem podatkov o tem, kje to premoženje je. Novost je tudi možnost poplačila upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, vendar le na podlagi izvršilnega naslova na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet in pod pogojem, da predlogu za izvršbo priloži izvršilni naslov.

• Z novelo Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD) je 8. junij določen kot nov državni praznik - dan Primoža Trubarja, ki pa ni dela prost dan.

• Za zaposlene v trgovinski dejavnosti od 1.7.2010 velja novo minimalno povračilo stroškov prehrane med delom, ki znaša 3,85 EUR, in novi zneski dnevnic, in sicer 5,77 EUR za službeno pot v trajanju od 6-8 ur, 8,25 EUR za službeno pot, ki traja 8 – 12 ur in 16,29 EUR za službeno pot, ki traja več kot 12 ur.

Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije določa minimalni regres za leto 2010 v višini 800 EUR, ki delavcu pripada enkrat letno.

• Regres za dopust v minimalni višini 734,15 EUR določa tudi nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki hkrati usklajuje najnižje osnovne plače za leto 2010, ki se zaradi predvidene inflacije v letu 2010 povišajo za 1,3%.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ena od novitet je tudi pridobitev statusa pooblaščenca. Več o tem in drugih novostih si preberite v članku Od 1. julija se uporablja obračun davčnega odtegljaja od NFI po novem.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v sodbi VIII Ips 420/2008 odločilo, da tožniku ne pripada pravica do predčasne pokojnine po 2. alineji prvega odstavka 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ker je bil pred brezposelnostjo samostojni podjetnik, poleg tega pa navedena določba ne ureja prenehanja delovnega razmerja na sploh, ampak le prenehanje zaradi stečaja, likvidacije, prisilne poravnave ali drugih operativnih razlogov.

 
Aktualni koristni podatki

Nova predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ki velja za šestmesečno obdobje od 1. julija 2010 dalje, znaša 9 odstotkov.

 
Napovednik dogodkov

Poletje je čas za poglabljanje in pridobivanje novih znanj. Z udeležbo na seminarju Naučimo se časovno razmejevati ne bo več dilem pri izdelavi naslednjih računovodskih izkazov.

 
Aktualno

Na portalu FinD-INFO odslej najdete tudi strokovne članke z davčno-računovodsko vsebino iz arhiva revije Pravne prakse.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.