Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko Tednika namenjamo novostim in dilemam v zvezi s pridobivanjem podatkov in nakazili na transakcijske račune, seznanjamo pa vas tudi z možnostmi in posledicami, ki so jih prinesle spremembe računovodskih in davčnih predpisov.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/25, 30. junij 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

S spremembami Uvoda k SRS bo za leto 2010 že potekalo Uskupinjevanje po novem.

 
Davčne novosti

Ob spremembah davčne zakonodaje se lahko vprašamo: Bodo podjetniki na osnovi novih olajšav res zaposlovali več?

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Prodaja blaga na sejmih in identifikacija za DDV
Obrazložitev k 58. členu zakona o davčnem postopku

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S 3. julijem bodo začele veljati spremembe Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki določajo obvezno hranjenje vseh vrst tekočin iz izrabljenih motornih vozil v ločenih posodah in skladiščenje izrabljenih gum ob zadostni protipožarni varnosti.

• Z Aktom o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov prehaja vodenje registra s 1. julijem 2010 iz Banke Slovenije na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki bo prevzela tudi podatke o zaprtih računih, če je od dneva zaprtja teh računov minilo manj kot pet let. Register transakcijskih računov (v nadaljevanju RTR) bo omogočal poleg vodenja teh podatkov tudi povezovanje RTR s Poslovnim registrom Slovenije (PRS), centralnim registrom prebivalstva (CRP) in davčnim registrom.

• S 1. julijem se tako spreminja tudi:
  o Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki, ki določa podrobnejša navodila za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov (RTR) v elektronski obliki, ki ga vodi odslej vodi AJPES,
  o Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih, ki velja predvsem za subjekte, pristojne za opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji, ki vodijo transakcijske račune, ter o Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov, po kateri se odslej prosilcu podatkov zaračuna 0,75 EUR, za posredovanje podatkov v pisni obliki pa 3,51 EUR.

• Na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, bo s 1. septembrom začela delovati agencija, ki bo opravljala naloge za izvajanje regulatornih, razvojnih, strokovnih in drugih nalog s področja voznikov in vozil, analitsko raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v cestnem prometu, neodvisnega preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom ter strokovnih nalog za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v javnem interesu na podlagi javnega pooblastila.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Zaradi številnih vprašanj naših bralcev posredujemo odgovor Inštituta za računovodstvo o Obveznosti nakazovanja plačil in prispevkov na transakcijske račune.

 
Izbor iz arhiva

V sodbi U 1171/2007 je upravno sodišče odločilo, da ugotavljanje davčne osnove z oceno pomeni ugotavljanje za obdavčitev pomembnih dejstev s stopnjo verjetnosti. Zavezanec nima pravice zahtevati določene metode cenitve. Če so tožnikovi podatki manj zanesljivi, ker obstajajo napake v knjigovodstvu, to vpliva na stopnjo verjetnosti v davčnem postopku ugotovljenih dejstev.

 
Aktualni koristni podatki

Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2010 v primerjavi s februarjem 2010 je bil 0,011.

Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec april znaša 1.483,44 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.471,39 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

V mesecu juliju organizira Inštitut za računovodstvo vrsto poletnih šol, kot so Poletna šola obračuna plač, Poletna šola dvostavnega knjigovodstva in Poletna šola o DDV.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.