Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki vas seznanjamo z novostmi izvrševanja sklepov o izvršbi, splošno (ne)znanimi zastaralnimi roki in obveznostjo izplačila regresa do 1. julija v vseh tistih podjetjih, ki nimajo izgube. Ne pozabite, da so za suhoparnimi in neprijaznimi podatki skrite tudi življenjske radosti in slednjih naj vam v tem poletju res ne manjka.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/24, 23. junij 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Ponujamo vam odgovor na vprašanje: Ali poznate zastaralne roke oziroma obvezne roke hranjenja vaših poslovnih listin?

 
Davčne novosti

Preberite si članek Oddajanje nepremičnin v najem in DDV, ki nam ga je posredoval Inštitut za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Sklad tveganega kapitala – obdavčitev udeleženih oseb
Prodaja stanovanj in popravek odbitka DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Pravilnika o postopkih zadolževanja občin mora odslej občina po pridobitvi soglasja k začetku postopka zadolževanja imenovati neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja, kadar gre za posle zadolžitve v skupni letni višini 400.000 EUR ali več.

• Po Pravilniku o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane šole odslej v posebnem računalniške programu vodijo evidence prijavljenih na šolsko prehrano in iz njih v centralno evidenco vnašajo podatke učencev oziroma dijakov svoje šole, ki so upravičeni do splošne oziroma dodatne subvencije za malico oziroma do subvencije za kosilo.

• Z Uredbo o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, ki velja do 31.12.2012, so proizvajalci upravičeni do pokritja upravičenih stroškov do ravni njihovega običajnega poslovanja, če cena proizvedene električne energije iz domačega vira primarne energije na pragu proizvodne naprave preseže tržno ceno iz primerljivih proizvodnih naprav, ki te primarne energije ne uporabljajo.

• Z dopolnitvijo Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin lahko odslej vlada na predlog upravljavca za državo strateško pomembno nepremično premoženje (npr. letališče, pristanišče, železniška infrastruktura, rezervne obrambne ali zaščitne zmogljivosti, mejni prehod) odda v najem za daljši čas, vendar ne za obdobje daljše od 30 let. Po preteku navedenega obdobja se najemno razmerje lahko izjemoma podaljša, vendar ne za dlje kot za 10 let.

• Po Pravilniku o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi bo ponudnik plačilnih storitev od 30. junija naprej takoj po prejemu sklepa o davčni izvršbi, zarubil denarna sredstva na vseh dolžnikovih računih do višine dolga navedenega v sklepu o davčni izvršbi, in na predpisane račune pri ponudniku plačilnih storitev, ki je v sklepu o davčni izvršbi naveden na prvem mestu, prenesel sredstva z dolžnikovega računa. Ponudniki plačilnih storitev morajo pristojni davčni organ dnevno obveščati o vsaki spremembi stanja ter prenehati izvrševati sklep o davčni izvršbi takoj po prejemu sklepa o ustavitvi postopka oziroma sklepa o zadržanju davčne izvršbe.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ena od osnovnih pravic delavcev je tudi pravica do regresa. Več o tem v članku Do 1. julija je potrebno izplačati regres.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v sodbi Pdp 823/2008 odločilo, da delodajalcu v sodnem postopku ni treba dokazati smotrnosti sprememb v načinu poslovanja in organizacije dela, dokazati mora le, da so v času odpovedi oziroma v določenem času pred odpovedjo obstajali resnični in utemeljeni ekonomski, organizacijski, tehnološki, strukturni ali podobni razlogi, zaradi katerih delo delavca pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi ni bilo več potrebno.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile maja 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,4%.

 
Napovednik dogodkov

Da ne bo dilem pri pripravi in izvedbi trgovinskih poslov s partnerji v EU, se udeležite seminarja INTRASTAT v letu 2010.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.