Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka Tednika nudi zanimivo branje o prvem letošnjem medletnem poročanju javnih družb, svoje letno poročilo pa morajo oddati tudi revizijske družbe in ocenjevalci vrednosti. Ker brez davkov ni življenja, vam predstavljamo tudi nov davčni nasvet in opozarjamo na nove predpise, sodno prakso, poročevalske obveznosti in dogodke.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/20, 26. maj 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za revizijo med drugim nadzira delovanje ocenjevalcev vrednosti in revizijskih družb. Več o tem v članku Revizijske družbe morajo svoje letno poročilo izdelati do konca maja.

 
Davčne novosti

Davčni nasvet o Izplačilih rehabilitantom in pojasnilo glede uporabe službenega vozila v zasebne namene nam je posredoval Inštitut za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Nastopajoči športnik nerezident in ureditev obveznosti plačnika davka
Potovalne agencije in obračunavanje DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 20. maja je začela veljati nova Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, ki se uporablja naslednjih šest mesecev.

• Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gostinstvo ter Turistično gostinska zbornica je objavilo Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, pri čemer se normativni del kolektivne pogodbe uporablja do sklenitve nove pogodbe oziroma največ devet mesecev.

• S spremembo Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu je natančneje definirana vložitev vlog za dodelitev sredstev iz tega naslova.

• S spremembo Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja se razširja obseg vpisa v register s podatki o posojilih, ki so jih posojilodajalci odobrili primernim dolžnikom s sedežem v euroobmočju po slovenskem pravu, in vezanih depozitih, ki se lahko uporabijo za zavarovanje terjatev Eurosistema.

• Z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki velja od 1. junija, se določa obveznosti pri ravnanju s tovrstnimi odpadki. Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o zbiranju kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstev, ki vsebuje tudi podatke o številu gospodinjstev, ki hišno kompostirajo. Za nespoštovanje določb je zagrožena kazen od 1200 do 10000 evrov za pravno osebo in od 1200 do 4100 evrov za fizično osebo, ločeno zbiranje in prevzemanje kuhinjskih odpadkov ter zelenega vrtnega odpada pri povzročiteljih odpadkov iz gospodinjstva pa mora biti zagotovljeno najpozneje do 30. junija 2011.

• S spremembo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida se bo od 1. marca 2011 uporabljala nova Priloga 2: OBR-CO2, ki razširja nabor obračuna tekočih goriv tudi na letalski, osvinčeni, neosvinčeni bencin in plinsko olje za pogon. S spremembo se ukinja tudi podatek o matični številki poročevalca in določa obračun v valuti EUR.

• S Pravilnikom o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, ki velja od 1. junija, se ureja njihovo zaposlovanje, določajo pa se tudi prednostne športne panoge in posebne potrebe Slovenske vojske ter formacijske dolžnosti, na katerih se zaposlujejo. Pogodbe o zaposlitvi vrhunskih športnikov in trenerjev, sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi oziroma se preveri izpolnjevanje pogojev kot pogoj za podaljšanje že sklenjenih pogodb.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čas je za medletno poročanje javnih družb in vseh tistih družb, ki želijo, da so deležniki tekoče seznanjeni z njihovimi poslovnimi uspehi.

 
Izbor iz arhiva

V sodbi II Cp 3778/2009 je višje sodišče mnenja, da je tožena stranka, ker ni dokazala, da je do zamude pri izročitvi stanovanja prišlo iz razloga, za katerega ne odgovarja, oziroma da je tožeča stranka pristala na izročitev stanovanja po prvotno dogovorjenem datumu, dolžna plačati pogodbeno kazen za zamudo pri izpolnitvi svoje obveznosti.

 
Pomembno iz rokovnika

Vsi poročevalci – samostojni podjetniki morajo do 11. junija Statističnemu uradu RS posredovati obrazec INV-2.

 
aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile aprila 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 1,0%.

 
Napovednik dogodkov

Vsi, ki poslujejo s tujino, bodo odgovore na svoja dnevna vprašanja našli na seminarju DDV v mednarodnem poslovanju.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.