Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko Tednika namenjamo davčnim in računovodskim posebnostim postopka pripojitve ter opozarjamo tudi na druge primere, ko pride v poštev kasnejša oddaja davčnega obračuna.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/14, 7. april 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv 

  
Finančno-računovodske novosti

Banke, odvetniki in vsi, ki poslujejo s strankami, morajo po spremembah ZPPDFT preverjati tudi politično izpostavljenost tuje stranke.

 
Davčne novosti

Kako ravnati v primeru pripojitve družbe, si preberite v nasvetu Inštituta za računovodstvo: Davčna in računovodska obravnava postopka pripojitve družbe.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pridobitna in nepridobitna dejavnost – donacije v naravi, članarine
Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2010 dalje

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. aprila veljajo nove cene za prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju in omrežnino na osnovi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina.

• Na osnovi spremenjenega Zakona o trošarinah (ZTro) se spreminja tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah z vsemi obrazci, ki so priloge pravilnika.

• S spremembo Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2009, ki se uporablja že pri odmeri dohodnine za leto 2009, se v Prilogi 2 k pravilniku spreminja obrazec Napoved za odmero dohodnine za leto 2009.

• S spremembo Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala se obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) v Prilogi 1 nadomesti z novo Prilogo 1.

• 11. aprila bosta začeli veljati noveli Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) in Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki urejata finančno disciplino v postopkih javnih naročil, uvajata »postopek oddaje naročila male vrednosti« ter razširjata uporabo določb za veliki naložbeni projekt.

• Z dopolnitvijo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se plačna klasifikacija direktorjev dopolni z direktorjem Javnega zavoda Maribor - evropska prestolnica kulture (JMZEPK).

• S Pravilnikom o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela se ureja oblika in navodilo za pripravo letnega programa dela sodišč.

• Začele so veljati spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki natančneje določajo obračun storitev po znižani davčni stopnji in izvajanje mehanizma obrnjene davčne obveznosti, spremenjen pa je tudi obrazec obračuna DDV-O.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Rok za oddajo davčnega obračuna se je že iztekel, vendar V posebnih primerih prenehanja lahko oddamo davčni obračun tudi do 30. aprila.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je s sodbo U 2294/2007 odločilo, da morajo biti računi v sistemu DDV transparentni in pravilni, jasno pa morata biti določeni tudi vrsta opravljenega prometa in davčna osnova storitev, na podlagi katere bi stranki šlo vračilo DDV. Vračilo DDV je možno le na podlagi izpolnjevanja izrecnih določb zakona.

 
Napovednik dogodkov

Kaj so prinesle spremembe računovodskih standardov, bo predstavljeno na seminarju Združitve, izčlenitve in delitve družb: pravni in davčni vidik, novosti SRS in MRS.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.