Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Današnjo številko namenjamo postopkom pri prehodu na novo minimalno plačo, vlogi revizorja pri zaključevanju letnega poročila in aktualnim vprašanjem s področja DDV. Naj vam april prinese ravno prav dežja in čim več sonca!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/13, 31. marec 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

 

  
Finančno-računovodske novosti

V zaključni fazi izdelave letnega poročila ima veliko vlogo tudi revizor. Pri tem je potrebno vedeti, da lahko Revizor izdelavo mnenja tudi zavrne.

 
Davčne novosti

Ker smo svoje davčne obveznosti za leto 2009 že opravili je čas, da se posvetimo tudi reševanju tekočih davčnih problemov. Tokrat predstavljamo nasvet Inštituta za računovodstvo, kako popraviti Napačno vpisane podatke v obrazcu DDV-O.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Uporaba 15. ali 16. člena vzorčne konvencije OECD za prokuriste
Obresti za zamudo pri vračilu DDV s strani davčnega organa davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• od 1. aprila se uporablja novela Zakona o trošarinah (ZTro), ki želi z uvedbo računalniško podprtega sistema za gibanje in nadzor trošarinskih izdelkov na notranjem trgu v celoti uskladiti nacionalno zakonodajo z evropsko in zagotoviti višje stabilne proračunske prihodke pri upočasnjeni gospodarski rasti. Eden njenih ukrepov je povišanje zneskov trošarine za alkohol in alkoholne pijače ter cigarete.

• s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravil se določata vrsta in višina pristojbin, ki jih plača predlagatelj zadevnega postopka oziroma imetnik dovoljenja v dobro Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Letne pristojbine plačajo imetniki dovoljenj za promet z zdravili najpozneje do 28. februarja za vsa dovoljenja pridobljena v minulem letu.

• s spremembami Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov se v prilogi Osnovni seznam podračunov JFP skupine A spremenijo, dodajo in črtajo nekateri podračuni.

• z objavo Količnika uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010 se s 1. aprilom 2010 povečajo različne vrste preživnin v razponu od 0,1 do 1,2%, tako da znaša preživnina za otroka do 6. leta starosti 69,24 EUR, za otroka od 6. do 14. leta starosti 76,16 EUR in za otroka nad 14. letom starosti 90,01 EUR.

• na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor), ki določa prepoved poslovanja z naročniki po 28. členu ZPKor, je seznam dopolnjen z 11 pravnimi subjekti.

 
Aktualno iz rubrike v središču

ZMinP omogoča tudi postopen prehod na nov nivo minimalne plače. Več o postopkih in kaznih si preberite v članku Pravočasna sklenitev sporazuma omogoča postopen prehod na novo minimalno plačo.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v sodbi VIII Ips 94/2008 mnenja, da okoliščina, da za osebo v delovnem razmerju ni bila vložena prijava v zavarovanje in zanjo ni bil plačan prispevek za socialno zavarovanje, nima nobenega vpliva na obstoj delovnega razmerja in praviloma tudi ne na vštevanje časa tega delovnega razmerja v zavarovalno dobo za uveljavitev pravic iz pokojninskega zavarovanja po določbah ZPIZ-1.

 
Aktualni koristni podatki

Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2010 v primerjavi z januarjem 2010 je bil 0,004.

Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.448,12 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.502,55 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Vse dileme o konsolidaciji bodo izginile po udeležbi seminarja Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.