Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Izdelava letnega poročila in davčnega obračuna je v polnem razmahu in tokratno številko Tednika namenjamo razreševanju dvomov glede pristopa h konsolidaciji računovodskih izkazov, izdelavi letnega poročila ter davčnega obračuna posebnih davčnih zavezancev.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/9, 3. marec 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


 

  
Finančno-računovodske novosti

Pri izdelavi letnega poročila vam je lahko v pomoč članek Poslovno poročilo v malih podjetjih iz arhiva revije RDP.

 
Davčne novosti

O davčnem obračunu pravnih oseb obdavčenih z ničelno davčno stopnjo si preberite v davčnem nasvetu Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – 61. člen ZDDPO.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Nastanek obdavčljivega dogodka
Priznavanje presežne davčne amortizacije sredstev v upravljanju ob odtujitvi oziroma odpravi evidentiranja sredstev v upravljanju

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Noveliran je bil Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M), ki predvideva 0,2-odstotno zvišanje plač v javnem sektorju. Funkcionarjem in javnim uslužbencem v javnem sektorju se opravi poračun plač od 1. januarja 2010.

• Veljati je začela tudi novela Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF-A), ki podaljšuje veljavnost zakona s predvidenega 31. marca do konca leta 2010.

• 23. februarja je začel veljati Zakon o minimalni plači (ZMinP), ki le-to zvišuje na 734,15 evra bruto (razen, če na podlagi sporazuma postopoma prehajajo na določeno višino minimalne plače). Nespoštovanje določb zakona se odslej kaznuje z globo do 20.000 evrov, medtem ko se manjši delodajalec, ki zaposluje do 10 delavcev, kaznuje z nižjo globo v višini do 8.000 evrov.

• Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2F) se zvišuje dodatna splošna olajšava ter prag dohodkov za njeno uveljavitev. Rezidentom, katerih dohodek ne presega 10.200 evrov, se tako prizna dodatno znižanje davčne osnove v višini 3.019,83 evrov, tistim, katerih višina prihodkov pa znaša med 10.200 do 11.800 evrov, pa se prizna dodatno znižanje davčne osnove v višini 1.047,50 evrov letno.

• Objavljena sta bila Poslovnik Fiskalnega sveta in Kodeks Fiskalnega sveta, katerega glavna naloga je priprava letnega poročila o javnofinančni politiki Republike Slovenije v predhodnem letu. Letno poročilo se javno objavi najkasneje do 30. aprila tekočega leta.

• 24. februarja se začne uporabljati Pravilnik o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora po 609. členu Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

• Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) ter Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK) so bili objavljeni sklepi o uskladitvi pokojnin, pokojninski osnovi in dodatkov k pokojninam, ki veljajo od 1. januarja 2010. Na podlagi tega se pokojnine povečajo za 1,1%, dodatki k pokojninam pa za 1,7%. Najnižja pokojninska osnova znaša odslej 544,61 evrov, najvišja pa 2.178,44 evrov, državna pokojnina 181,36 evrov, starostna oziroma družinska pokojnina kmeta 231,47 evrov, pokojnina kmeta borca pa 462,93 evrov, del vdovske pokojnine največ 87,31 evrov oziroma skupno največ 1.731,86 evrov, mejni znesek za pridobitev pravice do varstvenega dodatka pa je odslej 444,40 evrov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pred pričetkom izdelave letnega poročila morajo še posebno manjše družbe Preveriti, če so zavezanke za konsolidacijo.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sodbo II Cp 2423/2009 zavrnilo pritožbo in potrdilo prvostopenjsko sodbo, da pogodbeno razmerje nastane že s sprejemom ponudbe ali uskladitvijo pogodbenih volj na drug način, odsotnost toženčevega podpisa na dobavnici tega dejstva ne spremeni.

 
aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:

• 19 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 28 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.488,19 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.502,33 evra
• minimalna plača znaša 597,43 evra bruto (od 1. marca pa 734,15 evra bruto)
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Inštitut za računovodstvo v teh dneh izvaja seminar Davčni obračun 2009 na različnih lokacijah po Sloveniji.

 
Aktualno

Pri izdelavi letošnjega davčnega obračuna si pomagajte s priročnikom Vse o DDPO 2009.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.