Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čeprav je za nami turbulentno leto, pa ne smemo pozabiti, da je potrebno oddati napovedi kapitalskih dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, kapitala in doseženih obresti. Ob tem velja omeniti na možnost uveljavljanja odloga ugotavljanja dobička ob odsvojitvi kapitala iz naslova obdarovanja otroka, kar je potrebno DURS predložiti do 28. februarja za minulo leto.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/8, 24. februar 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


 

  
Finančno-računovodske novosti

V času poročanja o doseženih kapitalskih dobičkih si preberite tudi računovodski nasvet Dolgoročne finančne naložbe, ki ga je posredoval Inštitut za računovodstvo.

 
Davčne novosti

Glede na lansko finančno krizo bo zanimivo branje članka dr. Aleša Kobala Kako znižati davčno osnovo na račun izgub.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obresti od denarnih depozitov – davčni odtegljaj
Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO opozarjamo na spremembe predpisov, ki so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembami Zakona o igrah na srečo (ZIS-C), ki bodo veljale od 27. februarja, se ureja in razširja podelitev koncesije za gospodarske družbe, ki organizirajo spletne igre na srečo. Prav tako ZIS-C ureja izvajanje in nadzor spletnih iger na srečo, ki do sedaj pri nas nista bila urejena.

Navodilo o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki se uporablja od 17. februarja, določa način zagotavljanja plačil za tovrstno kritje razlike za pripornike in zavarovance na posebnem zdravljenju ter njihove družinske člane.

• S Pravilnikom o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev se določajo naloge subjektov, ki sodelujejo v mreži za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev po uradni metodologiji Evropske unije za Farm Accountancy Data Network (FADN), merila za določitev kmetij, način izbora računovodskih pisarn, vrste in obseg računovodskih podatkov ter način njihove obdelave za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009. Poročevalska kmetija, na podlagi sklepa ministra, prejme za sodelovanje v mreži računovodskih podatkov nadomestilo iz proračunskih sredstev ministrstva.

• Novela Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki velja od 20. februarja, upravni inšpekciji dodaja nove pristojnosti za ukrepanje, spreminja ureditev vročanja z javnim naznanilom in razširja možnost zaposlovanja v javni upravi.

• Novele Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki velja od 20. februarja 2010, jasneje določa sistemsko naravo in vsebino zakona ter uskladitev s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in sodbami Sodišča Evropskih skupnosti glede uporabe jezika v splošni rabi pri deklariranju proizvodov v splošni potrošnji.

Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev določa omejitve in prepovedi novega zaposlovanja in dela tujcev po področjih dejavnosti, podjetjih, poklicih in iz določenih regionalnih področij, na podlagi katerih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ne sme izdajati delovnih dovoljenj. Uredba velja od 20. februarja do 30. aprila 2010 oziroma do njene razveljavitve pred tem datumom.

• S 1. marcem začne veljati Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu, ki določa, da se lahko cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu povečajo za največ 6,0 odstotkov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Tudi letos ne gre brez sprememb – več o tem v članku Napoved dobičkov od odsvojitve kapitala odslej na novih obrazcih.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sklepom I Cp 1983/2009 potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da mora biti za zaznambo izvršbe sklep o izvršbi na nepremičnino pravnomočen samo, če gre za izvršbo na podlagi verodostojne listine. 7. točka prvega odstavka 40. člena Zakona o zemljiški knjigi namreč zahteva pravnomočnost sklepa izvršilnega sodišča le za vknjižbo pravic.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 28. februarja oddajo:

• davčni zavezanci napoved dobička od odsvojitve kapitala, izvedenih finančnih instrumentov ter doseženih obresti na denarne depozite

• davčni zavezanci za DDV obračun DDV-O in Poročilo po 76.a členu

nepridobitne organizacije – pravne organizacije zasebnega prava letno poročilo

• zavezanci za poročanje Banki Slovenije o finančnih transakcijah v EU.

 
aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,8%.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za december 2009 je znašala 1488,19 EUR in je bila za 5,2% nižja kot v novembru 2009. Povprečna mesečna bruto plača za obdobje oktober 2009–december 2009 je znašala 1502,33 EUR.

Od 1. marca 2010 znaša minimalna plača 734,15 evra.

 
Napovednik dogodkov

Ob vrsti razpisanih seminarjev naj samostojne podjetnike povabimo na seminar Priprava in izdelava zaključnega računa za leto 2009.

 
Aktualno

Letos si pri izdelavi davčnega obračuna pomagajte s priročnikom Vse o DDPO 2009.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.