Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V mesecu kulture smo deležni vrste sprememb predpisov, še vedno pa nas zmrazi ob prvem rekapitalucijskem poročilu in obračunu DDV po novem. Čeprav kurenti še niso prinesli pomladi, pa upamo, da vam razjasnijo obraz vsaj pripomočki in vsebine našega portala.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/7, 17. februar 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
Valentinova ponudba

 

  
Finančno-računovodske novosti

Zakonodajalec je poskrbel za Novosti pri vpisu v sodni register.

 
Davčne novosti

Preden pristopite k izdelavi davčnega obračuna, si preberite davčni nasvet Oprostitev plačila davka v povezavi z nepridobitno dejavnostjo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obresti iz naslova blagovnih kreditov
Storitve na področju gradbeništva in 76.a člen ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO opozarjamo na spremembe predpisov, ki so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela določa letošnjo kvoto v skupni višini 12.000 delovnih dovoljenj, pri čemer se posameznemu delodajalcu lahko izda največ toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v gradbeništvu, kolikor je bilo pri njem v preteklem koledarskem letu za najmanj šest mesecev zaposlenih delavcev.

• S Pravilnikom o predložitvi in prevzemu podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov v računalniški obliki, ki se uporablja od 6. februarja, se določa način predložitve in prevzema teh podatkov in listin, strukturo računalniškega zapisa podatkov z domačega in evropskega plačilnega naloga, izpiska ali transakcije, ki jih proračunski uporabnik predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) ali ki ga UJP pošlje nadzorniku, proračunskim uporabnikom ali nosilcu javnih pooblastil.

Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila - SKL 2002 določa podrobnejšo vsebino povzetka revidiranega letnega poročila in povzetka konsolidiranega revidiranega letnega poročila, ki ga je dolžna objaviti zavarovalnica, zavarovalni in pozavarovalni pool ter slovensko zavarovalno združenje. Sklep velja od 10. februarja, uporablja pa se že za objavo povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2009.

• Na osnovi sprememb Zakona o dohodnini (ZDoh-2E) se za vzdrževanega družinskega člana šteje tudi otrok do 26 leta starosti, ki največ s prekinitvijo enega leta nadaljuje šolanje, delovnemu migrantu pa se zmanjša davčna osnova za 7.000 evrov že pri odmeri dohodnine za leto 2009. ZDoh-2E odslej enači davčni status evropskega poslanca z ostalimi davčnimi zavezanci, vse ostale spremembe pa veljajo že od 1. januarja 2010.

• Z Aneksom h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti se njena veljavnost podaljša do 31. decembra 2010.

• Z Dodatkom št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn, ki se uporablja od 1. januarja 2010, se spreminja in dopolnjuje obstoječa kolektivna pogodba glede na Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti v povezavi z novo Tarifno prilogo. Prav tako se dopolnjuje status pravic iz naslova delovne dobe ter ureja določanje presežnih delavcev in prerazporejanje delavcev.

• Z Dodatkom št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije se najnižje osnovne plače s 1. januarjem 2010 povečajo za 5%, minimalna plača znaša 724,51 evra, regres za leto 2010 pa znaša 750 evrov.

• Z Dodatkom št. 6 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije se s 1 januarjem 2010 določajo najnižje osnovne plače za osnovna dela po tarifni prilogi, regres za leto 2010 pa znaša 750 evrov.

• S spremembami Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil je od 1. januarja 2010 urejen tudi postopek ugotavljanja skladnosti posamičnih in posamično odobrenih vozil.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V tem času je najbolj aktualna izdelava Rekapitulacijskega poročila in obračun DDV po spremembah ZDDV-1, ki mu morate priložiti tudi Poročilo po 76.a členu.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je obravnavalo zahtevo davčnega zavezanca za vrnitev plačanega davka in s sodbo X Ips 1352/2005 odločilo, da taki zahtevi pred pravnomočno odločitvijo o odmeri oziroma izterjavi tega davka ni mogoče ugoditi.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 20. februarja poročajo:
• zavezanci za statistiko finančnih računov - preko spletnega modula AJPES za IV. četrtletje (poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra) predhodnega leta,
• zavezanci za RP-O - po novem za januar preko sistema eDavki.

 
Napovednik dogodkov

Tako rekoč tik pred zdajci vabi Inštitut za računovodstvo na seminar Izpolnjevanje novega obračuna DDV v letu 2010.

 
Aktualno

Pri izdelavi davčnega obračuna si pomagajte s priročnikom Vse o DDPO 2009.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.