Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V času zaključevanja poslovnih knjig, izdelave letnega poročila in priprav na davčni obračun smo vam pripravili nekaj zanimivih vsebin o izdelavi in predložitvi letnega poročila. Z veseljem pa vam sporočamo, da smo za vas pripravili tudi priročnik Vse o DDPO 2009, ki ga najdete na naši spletni strani.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/6, 10. februar 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
Novo na FinD-INFU

 

  
Finančno-računovodske novosti

Pred izdelavo letnega poročila si preberite članek Kvaliteta dobrega letnega poročila se meri v razkritjih.

 
Davčne novosti

Iz priročnika Vse o DDPO 2009 vam predstavljamo davčni nasvet Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb glede na rezidentski status in obseg davčne obveznosti.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Spremenjena ureditev posredovanja podatkov v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznostih zavezanca za davek za potrebe vodenja postopkov iz zakona o javnem naročanju ZJN-2
Subvencije, izplačane izvajalcem javnih služb za storitve varstva okolja in DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, ki se uporablja od 1. februarja, na novo določa delovne naloge direktorjev oddelkov, direktorjev koordinatorjev in svetovalcev guvernerja.

Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj se dopolnjuje z definiranjem takse za izdajo dovoljenj, ki jih Banka Slovenije izdaja po uradni dolžnosti, ter pogoji, zneski, roki in postopki za izdajo dovoljenja ter plačilo takse.

• S Sklepom o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010, je določen mesečni znesek, ki ga posamezna politična stranka prejme iz državnega proračuna.
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ureja postopke in roke za prijavo na razpis za vpis in za izvedbo vpisa v programe za pridobitev izobrazbe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi. Po novem mora visokošolski zavod v razpisu navesti tudi spletno stran, kjer je objavljen študijski program. Pravilnik velja takoj in se uporablja že za vpis za študijsko leto 2010/2011.

• Spremembe Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, ki se uporablja od 10. februarja, prinaša spremembe pri vpisu zastopnikov, vpisu nameravanih pripojitvah, ustanovitvah in izčlenitvah družb v čezmejnih združitvah ter izvedbah poustanovitvenih revizij.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Poslovne knjige se zaključujejo in začenjajo se priprave na izdelavo letnega poročila. Pri rokih in obsegu izdelave letnega poročila naj vam bo v pomoč članek Kako bomo letos predložili letno poročilo.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče RS je s sodbo I Up 788/2001 odločilo, da občinski odlok za izdajo ukrepa o rušenju ne more biti zakonita podlaga. Ker pomeni ukrep komunalnega inšpektorja poseg v lastninsko pravico, mora temeljiti na zakonski podlagi. Odločba, ki ni izdana na podlagi zakona, je nezakonita.

 
Napovednik dogodkov

V zvezi z uveljavljanjem sprememb DDV v praksi opozarjamo na seminar DDV praktično: kako po novem voditi evidence in kdo mora plačati davek.

 
Aktualno na forumu

Ob odpravninah se nam porajajo tako računovodska kot davčna vprašanja.

 
Aktualno

V času priprav na davčni obračun smo vam pripravili priročnik Vse o DDPO 2009.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.