Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Spremembe po ZDDV-1 se že izvajajo v praksi in porajajo se številne dileme. Pri reševanju tekočih vprašanj vam želimo pomagati s serijo člankov o izvajanju ZDDV-1, ki jih najdete med davčnimi članki našega portala.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/5, 3. februar 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
Novo na FinD-INFU

 

  
Finančno-računovodske novosti

S spremembo ZDru-1 in SRS 33 je potrebno upoštevati Novosti pri poslovanju in poročanju društev.

 
Davčne novosti

Novela ZDDV-1B nam je prinesla tudi Spremembe DDV pri obdavčitvi prevoznih storitev.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Stroški pridobitve davčne garancije in DDV
Javna objava zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV - tudi zaradi obstoja suma zlorabe identifikacije za namene DDV (missing traderji)

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po Sklepu o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2010 ostane višina transferjev nespremenjena in se uskladitev ne opravi.

• 27. januarja je začela veljati Uredba o cestnini in cestninah, ki določa cestninske ceste in cestninske razrede v Republiki Sloveniji, način določitve višine cestnine in vinjete za uporabo cestninskih cest, način plačevanja cestnine ter nadzor nad izvajanjem te uredbe, kot tudi prekrške za njeno kršitev.

• 28. januarja so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEkom), kjer je natančneje določen postopek investiranja v javna komunikacijska omrežja, poraba proračunskih sredstev, kot tudi razširjen obseg poslovanja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije in kazni za prekrške v primeru delovanja v nasprotju z zakonom.

• 30. januarja je začel veljati Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki določa način merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, medtem ko se za postopek odločanja lastnikov posameznih delov stavbe uporabljajo predpisi, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb. Pravilnik se uporablja v stavbah, ki imajo centralno ogrevanje in/ali centralno pripravo tople vode, in se oskrbujejo s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma skupne kurilne ali druge naprave za centralno proizvodnjo toplote.

• S Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša znesek okoljske dajatve 26,4125 evra.

• Objavljen je bil Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let, ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev za standardno obliko oskrbe, ki velja od 1. februarja 2010.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Predstavljamo vam članek preizkušene notranje revizorke Vesne Bartolj Maver o Spremembah in dopolnitvah DDV glede kraja obdavčitve.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v sklepu Pdp 1614/2008 navedlo, da bi se moralo delovno razmerje tožnice, sklenjeno za določen čas, transformirati v delovno razmerje za nedoločen čas takrat, ko se je delavec, ki ga je tožnica nadomeščala, upokojil in se tako ni več vrnil na delo.

 
Pomembno iz rokovnika

V kolikor želite uveljavljati olajšave, ne pozabite do 5. februarja oddati Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane in Vlogo za uveljavljanje investicijske olajšave za izvajanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

 
aktualni koristni podatki

Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2009 v primerjavi s povprečjem leta 2008 je bil 0,009.

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 2 praznična dneva (ki sta padla na soboto in nedeljo)
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec november znaša 1.570,53 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.484,22 evra
• minimalna plača znaša 597,43 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

DDV – spremembe na praktičen način boste spoznali na enem od številnih seminarjev, ki bodo obravnavali to aktualno temo.

 
Aktualno

Na portalu FinD-INFO že najdete novelirane Klavzule DDV in priročnik Vse o DDPO 2009.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.