Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Registracija na FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika posebej izpostavljamo poročanje in določanje davčne osnove za obračun dohodnine za leto 2009, kot tudi komentiramo interventne ukrepe zaradi gospodarske krize, ki bodo veljali v letu 2010.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/49, 16.december 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Voščilo 2010 Jubilejna akcija 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

Določeni interventni ukrepi zaradi gospodarske krize v letu 2010 omejujejo že pridobljene pravice nekaterih vrst državljanov in koriščenje ugodnosti prenašajo v leto 2011.

 
Davčne novosti

Kako določiti davčno osnovo dohodkov iz zaposlitve za leto 2009, si preberite v davčnem nasvetu dr. Aleša Kobala.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Plačilo akontacije v primeru organiziranja nagradnih iger
Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Sprememba Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin uvaja spremembe upravljanja in razpolaganja z nepremičninami ter drugim stvarnim premoženjem države ter uvaja spletni portal preko katerega bo teklo evidentiranje nepremičnin kot tudi trgovanje z njimi.
• S spremembo Sklepa o kreditnih zavarovanjih morajo biti po 1. januarju 2010 ocene vrednosti nepremičnin, ki jih izdela neodvisni cenilec, v celoti v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards Committee – IVSC).
• Po spremembi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih se odslej všteva v letni dohodek družine tako dohodke zmanjšane za normirane odhodke za izvajalce dejavnosti in samostojne kulturne delavce, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, kot tudi dobiček pri izvajalcih dejavnosti in katastrski dohodek iz naslova iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Po novem lahko občina določi novo plačilo, če pride med letom do izjemnih okoliščin, vrtec pa ima možnost obnove postopka določitve plačila za vrtec po uradni dolžnosti in določi polno plačilo vrtca, če ugotovi neresničnost podatkov vlagateljev.
• 1. januarja začne veljati Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih, po katerem bodo morali izvajalci plačilnega prometa poročati Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dnevno do 18. ure za vse neporavnane obveznostih poslovnih subjektov v roku šestih mesecev ter mesečno o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih.
• Sprememba Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa določa obseg financiranja mladega raziskovalca v višini ekvivalenta ene zaposlitve ter omogoča dodaten prenos iz sredstev namenjenih pokrivanju neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov programa oziroma projekta v višini 15%, ob pogoju, da gre v celoti za prenos sredstev v korist sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije opreme neposredno potrebne pri izvedbi programa oziroma projekta. Uredba tudi določa evidentiranje prenosa presežnih sredstev v primeru izvajanje projekta več kot eno leto.
Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg določa faktor prilagoditve višine cestnine za vozila emisijskega razreda EURO III v višini 0,875, za vozila emisijskega razreda EURO IV v višini 0,775 in faktor prilagoditve višine cestnine v nočnem času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj, ki znaša 0,9.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ne spreglejte: Novi roki in načini oddaje podatkov za dohodnino 2009.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sodbo I Up 577/2002 potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča s področja koncesij. Sprememba sedeža opravljanja dejavnosti je tako pomemben element v koncesijskem razmerju, ki je bilo sklenjeno za opravljanje dejavnosti na točno določeni lokaciji, da je treba razmerje na novo urediti s spremembo že izdane odločbe.

 
Napovednik dogodkov

Izmed množice seminarjev naj opozorimo na seminar Inštituta za računovodstvo: Spremembe ZDDV-1, ki bodo veljale od 1.1.2010.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.