Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Registracija na FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pred oddajo podatkov za obračun dohodnine, lahko še preverite, ali je vaš obračun bonitet pravilen, in poiščete odgovore na druga aktualna vprašanja.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/48, 9.december 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Jubilejna akcija 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

Po nasvetu Vesne Bartolj Maver je potrebno pred izdelavo razkritij v letnem poročilu poznati tudi Opredelitev stroškov dela in deležev v razširjenem dobičku.

 
Davčne novosti

Preberite si nasvet Inštituta za računovodstvo o Vračilu preveč izplačane odpravnine in obračunu dohodnine.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:

Knjigovodsko evidentiranje vozil
Pravilo iz 1. točke petega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini (pravilo navidezne odsvojitve kapitala)

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Januarja bo začel veljati Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), na podlagi katerega bodo uskladitve socialnih transferjev in prejemkov iz pokojninske blagajne, plač funkcionarjev in državnih uradnikov v letu 2010 usklajeni le s polovico vrednosti indeksa rasti cen življenjskih stroškov, odprava plačnih nesorazmerij funkcionarjem pa bo prestavljena za eno leto.

• 5. decembra so začele veljati spremembe Zakona o bančništvu (ZBan-1D), ki med drugim določajo, da bo Banka Slovenije od 1.1.2011 jamčila za vloge do vrednosti 50.000 evrov, do takrat pa jamči neomejeno.

• Na podlagi Odredbe o uporabi znaka davčne službe na službenih avtomobilih bodo davčni nadzorni organi razpoznavni tudi po znaku davčne službe na sprednjih vratih službenih avtomobilov.

• Vzajemni pokojninski skladi bodo morali izdelati letno poročilo za leto 2009 po novem Sklepu o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada. Določbe Sklepa o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada z novim Kontnim načrtom ter določbe Sklepa o računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada s prilogo novih Shem računovodskih izkazov pa bodo morali uporabljati od 1. januarja 2010 dalje. Prav tako bodo morali poročati v skladu s spremembami Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada že v februarju za januar 2010.

• Potencialni revizorji se bodo morali odslej izobraževati po novem Pravilniku o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ki na novo določa pogoje in ureja način opravljanja izpitov za pridobitev potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

• Objavljen je bil Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011), ki se uporablja od 1. januarja 2010 dalje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Življenje in davki hodijo z roko v roki – več o tem v članku So stroški cepljenja, nakupa vinjete in zavarovanja odgovornosti boniteta?

 
Izbor iz arhiva

Sodišče ES je v zadevi C-174/08 odločalo o pravici davčnega zavezanca do odbitka vstopnega davka. Načelo davčne nevtralnosti ne more nasprotovati temu, da gradbeno podjetje, ki plačuje davek na dodano vrednost za gradbene storitve, ki jih opravlja za svoj račun (dobava samemu sebi), ne bi moglo v celoti odbiti davka na dodano vrednost od splošnih stroškov, nastalih pri opravljanju teh storitev, če je promet od prodaje tako zgrajenih nepremičnin oproščen davka na dodano vrednost.

 
Napovednik dogodkov

Več o planiranju in optimiranju boste izvedeli na dogodku Optimiranje bilance, davkov in osebnih prejemkov v letu 2009 in 2010.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.