Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Registracija na FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika FinD-INFO seznanjamo davčne zavezance s posebnostmi in prednostmi ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/46, 25.november 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Jubilejna akcija 2009

10 najvplivnejših pravnikov 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

Zgled Obračuna in knjiženja avtorskega honorarja – priznani normirani odhodki in znižana stopnja akontacije dohodnine kaže na različne možnosti pri izpolnjevanju davčnih obveznosti.

 
Davčne novosti

Preberite si davčni nasvet Kako ugotavljati davčno osnovo na poenostavljen način.
Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – ZDTon-A
Povprečenje dohodka iz delovnega razmerja po 120. členu ZDoh-2

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Spremembe Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov spreminjajo tabele tipov oseb javnega prava, kot so vladna služba z razponom plačnih razredov 52 57, organ v sestavi ministrstva z razponom plačnih razredov 50 57 in ministrstvo (generalni direktorat) z razponom plačnih razredov 56 57.
• Objavljen je bil Letni program statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010), ki vsebuje natančen pregled statističnih raziskovanj ter rednih in razvojnih nalog, ki jih bo v letu 2010 izvajal Statistični urad RS.
• Komisija za preprečevanje korupcije je objavila spremembe in dopolnitve Seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Še je čas za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, ki jo lahko izberete za leto 2010, če izpolnjujete zakonske pogoje.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sodbo in sklepom št. II Ips 34/2009 odločalo o vprašanju odškodninske odgovornosti v primeru stavke. Škoda, ki jo zaradi stavke utrpi pravni subjekt, ki ni delodajalec stavkajočih delavcev, je škoda, ki je bila povzročena v zvezi z delom tretji osebi. Oškodovanec lahko v takšnem primeru zahteva plačilo odškodnine od delavcev le, če so ti škodo povzročili namenoma.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 30. novembra lahko davčni zavezanci, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, oddajo Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečna bruto plača za september je 1433,93 evra, povprečna bruto plača za zadnje tromesečje pa 1424,41 evra.

 
Napovednik dogodkov

Finančna kriza je prinesla mnogo nevšečnosti in pomembno je poznati odgovore na Aktualna vprašanja insolvenčnega prava.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.