Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika FinD-INFO namenjamo osrednjo temo spremembam Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-B) in vas seznanjamo s številnimi zakonodajnimi novostmi. Z veseljem pa vas tudi obveščamo, da lahko odslej na portalu FinD-INFO dostopate do izbranih vsebin iz arhiva revije RDP.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/43, 4.november 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Še 8 dni-IUS-INFO Hrvaška

10 najvplivnejših pravnikov 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

Zadnje čase povzroča vrsto ugibanj potencialni sprejem standardov za mala in srednja podjetja, zato si preberite še vedno aktualen članek MSRP za mala in srednja podjetja in računovodenje v Sloveniji (EU) iz arhiva RDP.

 
Davčne novosti

Za d.n.o. veljajo posebna pravila delovanja - več o tem v članku Obdavčitev družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Obdavčitev podjetja v postopku redne likvidacije
Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B), ki se uporabljajo od 1.1.2010, določajo spremembe pri opredelitvi kraja opravljanja storitev, vračila DDV, ukrepe za preprečevanje davčnih goljufij, višjo stopnjo obdavčitve za kmete in višji prag za vključitev v sistem obdavčitve po plačani realizaciji.
• Spremembe Zakona o davku na tonažo (ZDTon-A), ki veljajo od 31. oktobra, določajo zavezanost povezanih oseb, da v roku 90 dni od nastanka povezanosti pristopijo k sistemu obračuna davka na tonažo. Na novo je določen tudi rok prijave sprememb pridobitve ladij, ki znaša 15 dni. Po novem mora zavezanec za davek na tonažo do 31. marca tekočega leta oddati končni obračun za predhodno davčno obdobje. ZDTon-A določa tudi institut solastništva, formulo za obračun davka iz tega naslova, kot tudi kazni za prekrške.
• S spremembo Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2A), ki velja od 14. novembra, lahko menjalniške posle opravljajo banke in hranilnice, ki z dovoljenjem Banke Slovenije in v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi. Odslej ima carinski organ tudi več pristojnosti, saj lahko zaseže celotno neprijavljeno gotovino, če ta znesek znaša 10.000 evrov ali več, kot tudi prevozna sredstva.
• Spremembe Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-C), ki veljajo od 14. novembra, določajo naloge Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI) pri oblikovanju poklicnih standardov in katalogov, delu komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter vodenju evidence podeljenih certifikatov.
• Objavljen je bil Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku, po katerem v skladu s 96. členom ZDavP-2, odslej dnevna obrestna mera zamudnih obresti znaša 0,0247 odstotka.
Navodilo upravljavcev plačilnih sistemov določa vsebino, obliko in roke rednega in izrednega poročanja o delovanju plačilnih sistemov, ki ga bodo odslej izvajali njihovi upravljavci.
• S spremembo Tarife o taksah in nadomestilih, ki se uporablja od 14. novembra, se določa nove višje tarife za pridobitev dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev pri pridobitvi novih delnic in deležev borznoposredniških družb in družb za upravljanje ob izpolnjevanju posebnih pogojev.
• Sprememba Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov določa financiranje visokošolske organizacije za največ 340 ur kategorije A na 10 študentov v tekočem šolskem letu.
• Objavljena je bila Hierarhija pravil revidiranja, ki se uporablja od 7. novembra in določa pravila in njihovo hierarhijo pri delu revizorjev.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Za vas smo pripravili obširen pregled Sprememb obračuna DDV po 1. januarju 2010.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sodbo III Cp 2609/2009 odločalo o primernosti pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo. Tožničin zahtevek zoper višino prisojene odškodnine je sodišče zavrnilo, saj je bila le-ta določena v višini, ki je primerljiva dosojenim odškodninam z obstoječo sodno prakso v obdobju zadnjega leta in pol. Za nateg vratnih mišic ter za bolečine, ki so skupno trajale dober mesec dni, je kot primerno potrdilo odškodnino v višini 3,3 povprečne neto plače.

 
Aktualni koristni podatki

Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2009 v primerjavi z avgustom 2009 je bil 0,007.

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan (sobota)
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec avgust znaša 1415,08 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1422,84 evra
• minimalna plača znaša 597,43 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

S spremembami ZDDV-1 se lahko seznanite tudi na seminarju Kraj obdavčitve z DDV pri storitvah, vključno z novostmi v letu 2010.

 
Novo na IUS-INFU

Družba IUS Software je za novo spletno stran www.iusinfo.si prejela nagrado Netko 2009 v kategoriji spletnih storitev.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.