Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki vas seznanjamo s posebnostjo delovanja dvojnih družb in opozarjamo na večno aktualno temo obravnave in obračuna izplačil poslovodjem izpod peresa dr. Aleša Kobala, kot tudi na nujnost in posebnost prehoda javnih podjetij na nov način računovodenja sredstev v upravljanju, ki mora biti izveden do konca leta 2009.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/42, 28.oktober 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

10 najvplivnejših pravnikov 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

ZGD-1 opredeljuje različne statusne oblike družb, poseben primer pa je gotovo Dvojna družba – opredelitev in statusne značilnosti.

 
Davčne novosti

Da ne bo dilem pri obravnavi managerskih izplačil, si preberite članek Davčni vidiki izplačil poslovodjem družb z omejeno odgovornostjo.

Izmed pojasnil DURS smo izbrali:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
Povračila stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Veljati je začel nov Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki določa nov obrazec za napoved DOBIFI št. 1. Nov obrazec je osredotočen na poročanje o razliki v ceni pri prodaji izvedenega finančnega instrumenta na enoto in razmejuje odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov od poslov na kratko.
Uredba o koncesiji za opravljanje javne svetovalne službe v čebelarstvu je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu in določa predmet koncesije, pogoje za izvajalca javne svetovalne službe, merila za izbiro koncesionarja, čas trajanja koncesije, način izbire in izbiro koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, finančne določbe ter način poročanja in način nadzora nad izvajanjem nalog. Koncesija se podeli za obdobje 7 let in se financira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, iz delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev.
• Sprememba Sklepa o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar) določa prilagoditve kapitala do višine, kot jo določajo direktive o življenjskem in neživljenjskem zavarovanju. Zavarovalnice morajo navedene kapitalske zahteve izpolnjevati od 1. januarja 2010.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Z 31. decembrom preneha prehodno obdobje po SRS 35 in poleg računovodskih je potrebno poznati tudi Davčne posledice prehoda javnih podjetij na nov način izkazovanja sredstev.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sodbo št. X Ips 528/2004 odločalo o pravicah potrošnikov v primeru uničenja oblačila v kemični čistilnici. Skladno s 40. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) mora podjetje ob uničenju proizvoda, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, potrošniku plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

 
Napovednik dogodkov

Za vas smo izbrali seminar Davčni postopek, predvidene spremembe zakona o davčnem postopku in neposlujoči poslovni subjekti (missing trader).

 
 

©Vse pravice pridržane IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.