Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Z novim šolskim letom smo na portalu FinD-INFO pripravili vrsto novosti. DDV klavzule in podatki za mesečni obračun plač, kot tudi razširjen obseg praktičnih izračunov in davčno-računovodskih vsebin, vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju vsakodnevnih delovnih obveznosti in prihranku vašega dragocenega časa.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/36, 16. september 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Preberite odgovor na dilemo Kako, če sploh, se posojila družbenika družbi obrestujejo in obdavčijo.

 
Davčne novosti

Preberite davčni nasvet Inštituta za računovodstvo, kdo in kako naj obračuna DDV, če gre za DDV pri pravni osebi v ZDA.

Izmed pojasnil DURS vas opozorjamo na pojasnili:
Obračunavanje DDV in evidentiranje prodaje letalskih kart v DDV evidencah
Knjigovodstvo

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Sprememba Pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, ki velja od 12. septembra, odslej določa najmanjši obseg navedb v reprezentativnem obrtnem dovoljenju.
Sklep o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev ureja zbiranje podatkov o nadomestilih, ki jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, njihov obseg, način poročanja in objave podatkov. Sklep velja od 12. septembra, ponudniki plačilnih storitev pa poročajo Banki Slovenije po tem sklepu od vključno 1. novembra 2009 dalje.
Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev, ki se uporablja od 1. oktobra, določa nabor plačilnih storitev ter z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev, v zvezi s katerimi so obvezniki poročanja dolžni poročati, kot tudi način in roke poročanja. Obvezniki poročajo redno četrtletno, in sicer marca, junija, septembra in decembra, najkasneje pet delovnih dni pred koncem meseca ter najkasneje pet delovnih dni pred uveljavitvijo spremembe višine nadomestila z navedbo datuma začetka veljavnosti spremembe.
• Sprememba Navodila za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki ukinja Prilogi 1 in 2 ter napotuje na pridobitev strukture datoteke na spletni strani Banke Slovenije.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V skladu z novostmi naj vas spomnimo: Navajanje DDV klavzul na računih je obvezno.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v zadevi U 2337/2007 odločalo o roku za podajanje posebne davčne olajšave. Skladno z 254. členom ZDavP-1 lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo zmanjšanje osnove iz naslova posebnih olajšav najkasneje v roku za pritožbo. Gre za izjemo splošnega pravila iz 25. člena ZDavP-1, po katerem je popravljanje davčne napovedi dovoljeno le do poteka roka za njeno vložitev.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.

 
Napovednik dogodkov

Poslovni finančniki se bodo zbrali na 6. konferenci Združenja poslovnih finančnikov Slovenije: Organiziranost poslovnih financ v trenutnih tržnih razmerah.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.