Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Jesen je tu in z njo vrsta obveznosti, ki jih moramo izpolniti tako posamezniki kot tudi podjetja, zato si preberite, kaj vam jesen lepega prinaša!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/35, 9. september 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

ZGD-1 natančno določa, kako se mora razporediti čisti dobiček in Kdaj se pokriva poslovna izguba.

 
Davčne novosti

Preberite si vedno aktualen davčni nasvet: Kraj obdavčitev storitev povezanih z nepremičninami.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Obdavčitev nadgradnje motornega vozila v avtodom z DMV
Stopnja DDV od geodetskih storitev

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Sprememba Sklepa o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic, ki velja od 8. septembra, črta 14. člen omenjenega Sklepa, ki je določal vlogo in odgovornost komisij nadzornega sveta.
• Sprememba Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe ukinja del prej predpisane dokumentacije, ki jo mora predložiti kreditojemalec pri sklepanju pogodbe ter ureja roke za pošiljanje dokumentacije in obračunavanje nadomestila, ki so bili do sedaj težko izvedljivi. Kreditojemalcem tako ne bo več potrebno vlogi za kredit priložiti potrdila o stalnem prebivališču, kreditojemalcem, ki prvič rešujejo stanovanjski problem in zaposlenim za določen čas, pa ne bo več potrebno priložiti potrdila DURS o skupnih dohodkih in odhodkih iz kapitala družinskih članov.
• S Pravilnikom o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz državnega proračuna (Pravilnik) se določa način vlaganja in reševanja zahtevkov za financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč za sprostitev stavbnih zemljišč, na katerih namerava graditi investitor, ki je upravičen do sredstev iz tega naslova. Pravilnik velja od 5. septembra, že vloženi zahtevki investitorjev pa bodo obravnavani v postopku izdaje ustreznega kulturnovarstvenega soglasja.
• Na podlagi Pravilnika o izvrševanju Zakona o matičnem registru, bo odslej možna izdaja izpiskov in potrdil iz matičnega registra v fizični ali v elektronski obliki, ki bodo ob ustrezni opremljenosti z elektronskim podpisom imeli enako veljavo kot potrdila v fizični obliki. Pravilnik tudi določa nove obrazce za izpiske iz matičnega registra v mednarodnem prometu in potrdila o državljanstvu za predstavnike manjšin. Pravilnik bo začel veljati 19. septembra, določbe, ki se nanašajo na izdajo izpiskov in potrdil v elektronski obliki, pa najpozneje v enem letu od uveljavitve pravilnika.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Do 11. septembra morate prijaviti svoj račun v tujini, sicer ste lahko deležni sankcij davčne uprave.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v sodbi U 1474/2007 med drugim odločilo, da mora odločba o občinski taksi za oglaševanje na javnih mestih vsebovati obdobje, za katero je odmerjena. Poleg časovne opredelitve mora vsebovati tudi natančno določeno višino obveznosti glede na tarifo in veljavno vrednost točke, kot tudi natančno določene taksne predmete, ki se nahajajo na javnih mestih.

 
Pomembno iz ROKOVNIKA

Do 11. septembra morajo imetniki računa v tujini poročati DURS.

 
Napovednik dogodkov

Inštitut za revizijo vabi na tradicionalno 10. konferenco revizorjev.

 
Aktualno na forumu

V septembru smo za vas posodobili spletne strani portala FinD-INFO:
• Vsebine portala so razporejene po najbolj pogosto iskanih vsebinah po izkušnjah uporabnikov portala.
• Hitre povezave vas pripeljejo do vedno aktualnih računovodskih standardov, posebej pa smo želeli ustreči dnevni potrebi po DDV klavzulah in Podatkih za obračun plač in povračila stroškov.
• Med pripomočke smo poleg izračuna plač in avtorskega honorarja dodali še obračun otroškega dodatka in podjemne pogodbe.
• Večji poudarek smo namenili strokovnim davčno-računovodskim člankom in nasvetom.
• Posodobili smo iskalnike in strani za sklenitev naročništva.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.