Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Zaradi parlamentarnih počitnic in s tem manjšega števila zakonodajnih novosti z davčno-računovodskega področja smo posebej za računovodje osnovnih šol pripravili praktični komentar, tako kot doslej pa vas seznanjamo s praktičnimi računovodskimi in davčnimi nasveti, ki vam bodo v pomoč pri izvajanju vsakodnevnih obveznosti.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/33, 26. avgust 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Računovodski vidik nakupa podjetja si poglejte v primeru Knjiženje nakupa podjetja.

 
Davčne novosti

Če imate dileme pri obračunu poslovanja s tujino si preberite davčni nasvet o obračunu DDV pri dobavi blaga iz Italije. Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:

Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij
Oprostitev plačila DDV za izobraževanje v kmetijstvu

 
Zakonodajne novosti

V pomoč pri oddaji zahtevkov vodjem računovodstev osnovnih šol priporočamo, da si preberejo komentar Brezplačno sadje in zelenjava za učence osnovnih šol k sprejeti Uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo.

25. avgusta je začel veljati spremenjen Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov. Spremembe se nanašajo na organe v sestavi ministrstva znotraj plačnih razredov 50-57 ter na generalne direktorate ministrstev znotraj plačnih razredov 56-57.

1. septembra se bo začela uporabljati novela Zakona o štipendiranju (ZŠtip), ki na novo ureja vprašanje izobraževanja v tujini ter določa nove pogoje za pridobitev državne štipendijeter viša cenzus za pridobitev državnih štipendij.

Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije veljajo za vse špedicijske in logistične storitve ter predstavljajo sestavni del sklenjene špedicijske oziroma logistične pogodbe oziroma druge pogodbe, katere predmet je tudi opravljanje špedicijskih ali logističnih storitev. Splošni pogoji so začeli veljati 25. avgusta.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Preberite si odgovor na vprašanje: Ali so družbeniki dolžni vrniti previsoko izplačane zneske udeležbe v bilančnem dobičku?

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v zadevi U 1/2008 presojalo, kateri - novi ali stari Zakon o preprečevanja omejevanja konkurence se uporabi v postopku sodnega varstva zoper sklep o preiskavi. Prvi odstavek 81. člena ZPOmK-1 določa, da se postopki koncentracije, ki so se začeli pred njegovo uveljavitvijo, dokončajo po dotedanjih predpisih. Ker se ta določba nanaša le na postopke pred Uradom za varstvo konkurence, se za postopke sodnega varstva uporablja novi ZPOmK-1 in ne stari.

 
Pomembno iz ROKOVNIKA

Srednje in velike družbe morajo do konca avgusta oddati AJPES svoje revidirano letno poročilo.

 
Aktualni koristni podatki

Novela Zakona o štipendiranju (ZŠtip) med drugim tudi dviguje cenzus za pridobitev državnih štipendij in sicer:

- 65 % minimalne plače na družinskega člana;
- 66 do 68 % za kandidate, ki študirajo zunaj kraja stalnega prebivališča;
- 70 % za kandidate iz enostarševskih družin in kandidate s posebnimi potrebami.

 
Napovednik dogodkov

Gospodarska kriza še vedno kaže svoje zobe in mogoče vam bo pot iz nje lažja s pomočjo znanja, pridobljenega na seminarju Kako obvladovati denarni tok in biti likviden.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.