Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čas počitnic je v polnem razmahu, kar se pozna tudi v mrtvilu objav uradnih organov. Morda pa je to čas, ko se lahko v miru pripravite na burnejši jesenski čas in spoznate odgovore na strokovna vprašanja, za katera vam je prej zmanjkalo časa.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/31, 12. avgust 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Pri uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja si pomagajte s člankom Posebnosti merjenja prihodkov in stroškov po MRS 11.

 
Davčne novosti

Preberite si nasvet Naložbena nepremičnina in DDV, ki ga je pripravil Inštitut za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Obdavčitev storitve stekleničenja italijanskega vina v Sloveniji,
Stopnja DDV od uporabe objektov za vodeno vadbo fitnesa in aerobike ter uporabe savne.

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence, ki velja od 5. avgusta, določa nova pravila in evidence, ki jih bo vodila davčna uprava v zvezi s kršitvami in kršitelji davčnih predpisov.
• S spremembami Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki veljajo od 5. avgusta, se določa vrsta, oblika in način predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za dohodke, od katerih se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obračunava davčni odtegljaj. Odslej plačniki davka dostavijo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane v obliki in na način, določen v novi Prilogi 2, ki je postala sestavni del tega Pravilnika.
Splošni akt o načinu vodenja in preverjanja ustreznosti računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve, ki se uporablja od 2. avgusta, določa načela izvajanja ločenih računovodskih evidenc in stroškovnega računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve, katerega namen je preprečiti interno subvencioniranje storitev izvajalca.
• S Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki se uporablja od 8. avgusta, se določa metodologija in normativi pri oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Pri tem velja spomniti, da imajo občine čas do 31. decembra 2010, da uskladijo svoje predpise z določbami tega pravilnika.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na osnovi zakonodajnih sprememb je Poslovanje društev odslej z nekaterimi spremembami.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sodbo I Ips 5/2009 odločalo o vprašanju odsvojitve delnic s področja kazenskega procesnega prava in prava družb. Opustitev odsvojitve lastnih delnic, pridobljenih v nasprotju z zakonom, ne predstavlja kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, saj je zakonski znak tega kaznivega dejanja tudi poseben namen storilca, to je namen pridobitve premoženjske koristi ali povzročitve škode.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,9%.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.