Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čas kislih kumaric je prinesel ne le mrtvilo pri dnevnih objavah, temveč tudi pri izvajanju izobraževalnih dogodkov. Mogoče pa je ravno to čas, ko si lahko nekoliko oddahnemo od siceršnjega delovnega tempa in v miru preberemo strokovne vsebine, ki nas zanimajo.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/28, 22. julij 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Podjetje lahko za svoje poslovanje orodje izdela tudi samo. V tem primeru je potrebno poznati Knjiženje uporabe lastnih proizvodov.

 
Davčne novosti

Preberite si nasvet, kako obračunati DDV pri opravljenih storitvah za hrvaškega naročnika.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Storitev prevoza blaga, ki ni neposredno namenjen za izvoz iz Skupnosti
Nakup nepremičnine

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Od 18. julija se uporablja nov Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, ki je pravna oseba javnega prava, namenjena poravnavi obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin. Sklad vodita direktor in nadzorni svet, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za delo, družino in socialne zadeve najkasneje v roku 30 dni od sprejetja tega akta. Dosedanji nadzorni svet sklada opravlja delo do imenovanja članov nadzornega sveta.
Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada, ki se uporablja že za izdelavo povzetka polletnega poročila investicijskega sklada za prvih šest mesecev leta 2009, določa vsebino povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada, krovnega sklada in investicijske družbe, ki ga v dnevniku in na spletni strani najkasneje do 30. avgusta objavi družba za upravljanje.
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada določa podrobnejšo obliko in najmanjši obseg revizijskega pregleda letnega poročila investicijskega sklada ter krovnega sklada in se uporablja pri revizijskem pregledu letnega poročila za leto 2009.
Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki se uporablja od 1. julija, določa najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih v panogi gostinstva in turizma ter višino regresa za letni dopust za leto 2009 v znesku 750 evrov, ki ga podjetja v primeru nelikvidnosti lahko izplačajo v višini 700 evrov do 30. 6. 2009 in še dodatnih 50 evrov do 1. 11. 2009.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na podlagi novega pravilnika bodo Odslej vozniška dovoljenja v obliki polikarbonatne kartice, Pravilnik pa prinaša še vrsto drugih novosti.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče RS je s sodbo št. X Ips 443/2004 odločalo v upravni zadevi glede vprašanja prisilne izterjave. Skladno s 56. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP) lahko davčni organ v primeru, če izplačevalec osebnega dohodka ne ravna po sklepu, s katerim je bila odrejena prisilna izterjava, davčni dolg od njega iztirja.

 
Aktualni koristni podatki

Od 1. julija se uporabljajo novi zneski socialnih transferjev, med katere sodi tudi otroški dodatek.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.