Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika vam predstavljamo praktični primer knjiženja odtujitve opreme, različne korporacijske vidike delitve bilančnega dobička ter vas opozarjamo na zadnje spremembe predpisov.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/27, 15. julij 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Da ne bo zadreg pri knjiženju opreme, si poglejte primer Knjiženje odtujitve opreme.

 
Davčne novosti

Samostojni podjetniki, pozor!
Davčnemu organu je potrebno poročati tudi o obračunu prispevkov za socialno varnost.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Davčna obravnava izčlenitve
Pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-1 ob izplačilu dohodkov po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Na podlagi novega Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009, veljajo novi zneski transferjev, ki se izplačujejo iz državnega proračuna (otroški dodatek, dodatek za nego otroka in dodatek za veliko družino, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, materialni stroški za rejenca in plačilo dela rejniku), transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, osnovni znesek minimalnega dohodka, transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, štipendije, dodeljene po Zakonu o štipendiranju, ter vsi ostali transferji.
• Od 11. julija se uporablja spremenjen Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, ki so nižji kot doslej.
• S spremembo Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih so natančneje definirani postopki in vodenje odlagališč odpadkov, katerih obratovanje je vezano na veljavno okoljevarstveno dovoljenje, ki je za odlaganje odpadkov na obstoječem odlagališču izdano z veljavnostjo do 15. julija 2009. To se po 16. juliju 2009 izda za obdobje, ki ne presega začetka obratovanja regijskega centra za več kot šest mesecev, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2015, če so izpolnjeni vsi okoljevarstveni pogoji.
• Od 15. julija se uporablja Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, ki jo bodo občine izračunale po določbah 12. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pred sklicem skupščine si preberite članek Odločanje o čistem poslovnem izidu (dobičku ali izgubi) oziroma bilančnem dobičku ali izgubi.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sodbo VIII Ips 444/2007 odločilo, da delavcu, ki je v bolniškem staležu, v času od dokončnega priznanja pravic do skrajšanega delovnega časa iz naslova invalidskega zavarovanja, pa do trenutka, ko lahko te pravice realizira, gre tudi nadomestilo iz tega naslova za polni delovni čas. Nadomestilo mu izplačuje delodajalec v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od 31. dne zadržanosti dalje.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile junija 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,5%.

 
Aktualno

Da bi nadgradili svoje knjigovodske veščine, se udeležite poletne šole Šola dvostavnega knjigovodstva – poglobljeno.

 
Aktualno

V času razprodaj izkoristite ugodno poletno akcijo za sklenitev naročništva na portal FinD-INFO.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.