Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čeprav je pred nami poletje, nam razmere in zakonodajne spremembe narekujejo, da se podrobneje seznanimo z novimi možnostmi in obveznostmi iz naslova poslovanja.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/24, 24. junij 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Zaradi gospodarske krize in zakonodajnih sprememb so omogočene tudi Subvencije za delavce, ki jih bodo podjetja poslala na čakanje.

 
Davčne novosti

Bodite pripravljeni na davčni inšpekcijski pregled, zato si preberite članek Naloge in pooblastila davčnega inšpektorja pri davčnem inšpekcijskem nadzoru.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Sejnine in potni stroški članov sveta samoupravne narodne skupnosti
Obračun DDV pri prejemniku storitve, če račun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavčljiv promet, izda tuja fizična oseba

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Nov Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij, ki velja od 20. junija, določa obveznosti poročanja monetarnih finančnih institucij v skladu z evropskimi predpisi, kot so Uredba št. 25/2009 o bilanci stanja in Uredba št. 63/2002 o statistiki obrestnih mer in drugi predpisi.

1. julija bosta začela veljati spremenjena Uredba o cestninskih cestah in cestnini ter Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest. Uredba namesto uveljavljenih letne in polletne vinjete vzpostavlja sistem cestninjenja na podlagi tedenske, mesečne, polletne in letne vinjete, pri čemer polletne vinjete veljajo zgolj za prvi cestninski razred, to je za enosledna motorna vozila. Od 1. julija dalje prav tako niso več v prodaji polletne vinjete za dvosledna vozila.

Od 1. julija dalje velja spremenjen pravilnik, ki ureja listine in druge obrazce, ki se uporabljajo v carinskih postopkih. Spremenjeni sta bili priloga 1 in 2 (navodila za uporabo in izpolnjevanje polj EUL in seznam šifer, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju EUL) ter črtana priloga 7 (vzorec obrazca dopolnilne carinske deklaracije v obliki seznama), na novo pa so urejeni sprejemni dokumenti, vloženi s pomočjo sistema za računalniško obdelavo podatkov.

Spremembe Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij na novo definirajo pogoje za pridobitev Zoisove štipendije in ohranitev statusa Zoisovega štipendista, uporabljajo pa se od 1. septembra 2009.

Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij določa pogoje za pridobitev državne štipendije, merila določanja cenzusa in dodatkov k državni štipendiji. Uporablja se od 1. septembra 2009.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Davčne zavezance tretjih držav in slovenske davčne zavezance, ki sodelujejo s tretjimi državami, bo zanimal članek Do konca junija je možno zahtevati tudi vračilo DDV.

 
Izbor iz arhiva

Davčna uprava je v svojem pojasnilu št. 4230-137/2009-2 zavzela stališče, da davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV, ni dolžan plačati davka kot prejemnik storitve, če račun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavčljiv promet, izda tuja fizična oseba. Na podlagi tretje točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 mora DDV plačati vsak davčni zavezanec, kateremu je opravljena storitev, če to storitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji.

 
Pomembno iz rokovnika

Vsi, ki še niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo do 30.6. sami oddati Napoved za odmero dohodnine. Do 30.6. morajo lastniki oljčnikov in vinogradov prijaviti ali sporočiti spremembo evidentiranih podatkov.

 
Aktualni koristni podatki

Na podlagi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini od 1. julija dalje znašajo prodajne cene vinjet (vključno z davkom na dodano vrednost):

– 47,50 evrov - letna vinjeta za prvi cestninski razred in 95 evrov za drugi cestninski razred;
– 25 evrov - polletna vinjeta za prvi cestninski razred;
– 30 evrov - mesečna vinjeta za drugi cestninski razred;
– 7,50 evra - tedenska vinjeta za prvi cestninski razred in 15 evrov za drugi cestninski razred.

 
Aktualno

V teh kriznih časih se spoznajte z možnostmi koriščenja ugodnosti, ki jih prinaša Zakon o delnem povračilu nadomestila plače in drugi ukrepi za ohranjanje delovnih mest.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.