Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V zadnjem mesecu smo priča spremembam številnih predpisov in pred nami je obdobje, ko bo potrebno te spremembe začeti izvajati v praksi.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/23, 17. junij 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Kakšne obveznosti imajo nadzorni organi in skupščina po 1. septembru 2009, si preberite v članku S spremembami ZGD-1 do večje obveščenosti delničarjev.

 
Davčne novosti

Na kaj je potrebno paziti pri določanju Davčne osnove za obračun DDV pri koriščenju prodajnih ugodnosti, si preberite v strokovnem nasvetu Inštituta za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Neplačevanje premij kolektivnega PDPZ v času gospodarske krize
Samostojni novinar in identifikacija za namene DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Objavljen je bil Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, s katerim se veljavnost navedene kolektivne pogodbe podaljša do izteka veljavnosti Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 71/08) oziroma do 31. 1. 2010, uporablja pa se od 1. maja 2009 dalje.
• S spremembami pred kratkim sprejete Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije, ki se uporablja od 10. junija, se znesek državne pomoči korigira z že prejeto pomočjo po 1. juliju 2008, specificira se znesek mase plač in pojem kvalitetnega zavarovanja ter določa nadzor in sankcije za kršitve kreditojemalca.
• Od 13. junija se uporablja Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, ki določa omejitve in prepovedi novega zaposlovanja in dela tujcev po področjih dejavnosti (npr. artistična dejavnost), podjetjih, ki niso do sedaj uredila zdravstvenega zavarovanja za zaposlene tujce, poklicih in iz določenih regionalnih področij (Kosovo), na podlagi katerih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ne sme izdajati delovnih dovoljenj. Uredba velja do 31. decembra 2009 oziroma do njene razveljavitve.
• Banke in hranilnice morajo od 13. junija uporabljati novo Navodilo za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, ki na novo določa izračun likvidnostnega količnika, kadar banka ali hranilnica zastavi finančno premoženje z rokom zastave med 30 in 180 dnevi oziroma nad 180 dni.
• 20. junija začnejo veljati spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki se pretežno uporabljajo od 1. septembra 2009 in s katerimi se določa večja obveščenost delničarjev in restriktivnejša politika nagrajevanja uprav in nadzornih organov, omogoča uporaba varnih elektronskih poti tako za prijavo kot glasovanje na skupščini ter določa nove roke in več obveznosti pri sklicu in zasedanju skupščine.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ne spreglejte - Od 1. julija bo potrebno davek na promet nepremičnin opraviti na novem obrazcu

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče RS je v sodbi in sklepu U 88/2007 odločilo, da se za promet blaga šteje tudi izročitev blaga na podlagi pogodbe, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo prenese ob plačilu zadnjega obroka. Elementi dejanskega stanja so po 4. členu ZDDV-1: izročitev blaga kupcu v posest, dogovorjen bodoči prenos lastninske pravice in obročno odplačevanje, ne glede na možne vmesne civilnopravne učinke pogodbe.

 
Pomembno iz rokovnika

Vsi, ki še niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo Napoved za odmero dohodnine do 30.6. opraviti sami.

Do 30.6. morajo lastniki oljčnikov in vinogradov prijaviti ali sporočiti spremembo evidentiranih podatkov.

 
Aktualno

Različni poslovni in gospodarski motivi ter zaostrene gospodarske razmere vodijo v Združitve, delitve gospodarskih družb in preoblikovanje podjetnika.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.