Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnjem tedniku FinD-INFO vas opozarjamo na pomembnost vzpostavitve učinkovitega sistema izterjave, ravnanje ob zamudi pri oddaji davčnega obračuna in drugih aktualnih temah.

Naj bo mesec maj vaš mesec!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/19, 20. maj 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Največja podjetniška vrednota je stabilen denarni tok – več o tem v članku Kako pristopiti k čim učinkovitejši izterjavi terjatev.

 
Davčne novosti

Vas zanima odgovor na vprašanje: Kdaj je potrebno tudi za subvencijo obračunati DDV?

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV
Komisijska pogodba, prenos blaga v drugo članico EU, dobava blaga na daljavo in obračun DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS in se uporabljajo od 16. maja:

Pravilnik o registru pooblaščenih aktuarjev, ki določa postopke za vpis, spremembo podatkov in izbris pooblaščenega aktuarja iz registra. Vse pooblaščene aktuarje, ki imajo na dan veljavnosti tega pravilnika dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja, bo Agencija za zavarovalni nadzor vpisala v register v 15 dneh od veljavnosti Pravilnika.
• Nov Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor, ki določa pogoje za pridobitev nazivov državi revizor (DR) in preizkušeni državni revizor (PDR), izvedbo programov izobraževanja, način preizkusa znanja in priprave ter zagovora zaključne naloge, varstvo pravic kandidatov, organe, ki skrbijo za izvedbo programa izobraževanja in izdajanje potrdil za naziva DR in PDR.
Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe, ki določa merila za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava, ki jih za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe lahko sklene javni zdravstveni zavod oziroma druga oseba, ki opravlja v tej mreži zdravstveno dejavnost, z zdravnikom ali zdravstvenim delavcem, zaposlenim pri njem ali v drugem zdravstvenem zavodu.
• Spremenjen Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno partnerstvo, ki na novo določa strukturo sveta za javno zasebno partnerstvo.
• Razlaga Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji v delu uvrščanja na podlagi posebnih pogojev dela in razlaga Kolektivne pogodbe za lesarstvo v zvezi s pogajanji in dogovarjanji o zvišanju najnižjih osnovnih plač v skladu z gibanjem inflacije in dodane vrednosti v panogi.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V obdobju, ko je rok za oddajo obračuna že zamujen, preberite članek Kakšne so možnosti in posledice ob oddaji nepravočasnega in nepravilnega davčnega obračuna.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sodbo I Up 319/2003 odločilo o premijskih poslih, ki spadajo v okvir nelojalne konkurence. Tržni inšpektor je začasno prepovedal reklamiranje in oglaševanje nagradne igre, ki je ob nakupu časopisa obljubljala avto, v pritožbi pa je vrhovno sodišče potrdilo, da se med tipična dejanja nelojalne konkurence pa Zakonu o varstvu konkurence (ZVK) štejejo tudi premijski posli. Po določbi 13. alinee 13. člena ZVK tako ni dovoljeno pridobivanje kupcev z dajanjem ali obljubljanjem nagrad ali kakšne druge premoženjske koristi ali ugodnosti, ki po vrednosti občutneje presegajo vrednost blaga ali storitve, s katero naj kupec pridobi možnost nagrade.

 
Aktualni koristni podatki

Rast cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2009 je 0,1% v primerjavi s preteklim mesecem.

 
Napovednik dogodkov

Naj vas opozorimo na seminar Aktualna vprašanja poslovanja družb z omejeno odgovornostjo.

 
Aktualno

4. maja 2009 je začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana