Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka tednika FinD-INFO je namenjena analiziranju poslovanja podjetja in letnemu poročilu javnih družb ter številnim spremembam predpisov.

Zaradi praznikov bo naslednja številka tednika izšla 6. maja.

Želimo vam lepe pomladne praznične dni!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/16, 22. april 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Pri izdelavi letnega poročila je potrebno slediti zakonskim zahtevam – več o tem v članku Tudi analiza poslovanja je sestavni del letnega poročila.

 
Davčne novosti

Na osnovi sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku bo Odslej enostavnejše sodelovanje davčnih organov znotraj EU.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem
Oprostitev plačila DDV za transakcije, povezane s športom

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembami Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki se uporablja od 11. aprila, bo pridobivanje podatkov in sodelovanje med davčnimi organi znotraj EU enostavnejše.
• S spremembo Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki se uporablja od 18. aprila, znaša odslej dnevnica za Kanado 60 evrov. Stroški letalskega prevoza se povrnejo v višini cene letalskega prevoza redne linije letalskega prevoznika, v primeru najema posebnega letala (izredna linija) pa se povrnejo le pod pogojem, da vozni red letalskih prevozov redne linije ne omogoča pravočasnega prihoda v kraj opravljanja službene obveznosti ali je najem posebnega letala nujen glede na vnaprej opredeljene obveznosti, oziroma so stroški takšnega najema nižji od stroškov letalskega prevoza redne linije.
• Spremembe Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1B), ki veljajo od 25. aprila, na novo določajo roke uveljavljanja možnosti elektronskega vpisa zemljiškoknjižne listine, ki bo po novem mogoč šele 1. maja 2011.
• S spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-G), ki velja od 25. aprila, se pri postopku izvršbe odslej izvzamejo tudi denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije.
Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki se uporablja od 1. julija 2009, določa nov obrazec Napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki ga davčni zavezanec izpolni, ko napove prenos nepremičnine, od katere se plača davek na promet nepremičnin.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Za javne družbe veljajo posebna pravila izdelave, revidiranja in objave letnega poročila – več o tem v članku Čas za objavo letnega poročila javnih družb se izteka.

 
Izbor iz prakse

Upravno sodišče je s sodbo U 976/2007 odločalo o pravici do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost v primeru, ko zavezanec ni lastnik zemljišča, na katerem je gradil. Pri določanju pravice do odbitka vstopnega DDV je pomembno predvsem to, ali se odbitek uveljavlja v zvezi z opravljanjem ekonomske dejavnosti oziroma za namene obdavčljivih transakcij, pri čemer dejstvo, da ni pravni lastnik zemljišča, na pravico do odbitka ne vpliva.

 
Aktualni koristni podatki

Naj vas opozorimo na obrazec M-4, ki ga morate do 30. aprila posredovati po elektronski poti preko spletne aplikacije ZPIZ.

 
Napovednik dogodkov

Prve objave letnih poročil za leto 2008 so že na voljo na spletni strani AJPES, potrebno pa je poznati tudi Pomen finančnih kazalnikov in kvalitativnih informacij pri analizi kreditne sposobnosti podjetij v zaostrenih gospodarskih razmerah.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana