Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka tednika FinD-INFO je namenjena aktualnim dohodninskim temam in vlogi nadzornega sveta pri sklicu skupščine.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/14, 8. april 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

V času zaključevanja poslovnega leta 2008 si preberite članek Naloge nadzornega sveta pri sprejemanju letnega poročila in sklicu skupščine.

 
Davčne novosti

V teh dneh je Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) že odposlala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine, zato si preberite članek Ugovor dohodnine bo potrebno oddati na novem obrazcu.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Davčna obravnava rente iz naslova izgubljenega zaslužka
Zavarovanje za posebne primere PIZ – dopolnilna dejavnost na kmetiji

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki se uporablja od 11. aprila določa obvezne sestavine osnutka poročila in samega poročila nadzornega sveta, v katerem nadzorni odbor občine podaja ugotovitve in ocenjuje smotrnost razpolaganja s premoženjem občine, porabo proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

4. aprila je začela veljati novela Zakona o trošarinah (ZTro), s katero se višajo trošarine na tobačne izdelke. Trošarine na cigarete se bodo s 1. majem s sedanjih 64 evrov zvišale na 69 evrov za 1000 cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda - sorazmerno se bodo zvišale tudi trošarine na druge tobačne izdelke.

Od 11. aprila velja Stališče 10 – Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki ga bodo uporabljali revizorji pri oblikovanju posebnega revizorjevega poročila o upravičenosti sodil javnih podjetij in podjetij s posebnimi in izključnimi pravicami.

Odsev dogajanj na finančnih trgih je tudi Stališče 11 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah borznoposredniške družbe, ki določa revizorjeve postopke, sodila in merila pri oblikovanju revizorjevega mnenja. Stališče se uporablja že pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil borznoposredniških družb za leto 2008.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na portalu FinD-INFO si lahko preberete strokovni nasvet Obračun stroškov za prehrano, pripravljen v sodelovanju z Inštitutom za računovodstvo.

 
Izbor iz prakse

Vrhovno sodišče je s sodbo X Ips 1361/2004 v primeru vračila prispevka za starostno zavarovanje kmetov odločilo, da je zahtevek zavezanca zastaral. Kadar zahtevek davčnega zavezanca absolutno zastara, ni pomembno, ali je pred tem pošiljal davčnemu organu pozive na vračilo zneska. Ti pozivi imajo lahko vpliv le na relativno zastaranje.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec marec, potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec januar znaša 1416,40 evra in povprečna bruto plača za tromesečje znaša 1475,23 evra
• minimalna plača znaša 589,19 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

V času vse večje finančne nediscipline je potrebno poznati tudi Pravni, poslovni, računovodski in davčni vidik nedenarnega poravnavanja obveznosti.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana