Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka tednika FinD-INFO je namenjena aktualnim dilemam v času zaključevanja poslovnega leta, (ne)oddaje davčnega obračuna in postopkom optimizacije poslovanja.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/13, 1. april 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Odgovorite na vprašanje: Je oblikovanje Komisije nadzornega sveta – potreba ali obveznost?

 
Davčne novosti

Če davčnega obračuna niste uspeli oddati pravilno in pravočasno, si preberite članek Predložitev pomanjkljivega davčnega obračuna ali predložitev z zamudo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS in Ministrstva za finance smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona pri garantiranem certifikatu,
Stopnja obdavčitve storitve sečnje dreves z DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, na novo določa izhodiščne plače določenih delovnih mest v skupinah D, H in J, regres za leto 2009 v znesku 692,00 evrov in odstop od uskladitve plač v letu 2009.
• Čeprav je Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju začela veljati 1. marca letos, so s 1. aprilom že začele veljati njene spremembe in dopolnitve. Te se v glavnem nanašajo na nujne spremembe uredbe, potrebne zaradi boja proti finančni in gospodarski krizi: v uredbi je tako urejen odbitek plače funkcionarja (odbitek 4% osnovne plače po Zakonu o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)), na novo pa je urejena tudi dodatna delovna obveznost ravnatelja oz. direktorja osnovne ali srednje šole.
• S spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini so določene nove nominalne osnove za izplačilo plače ter nadomestila javnim uslužbencem, razporejenih na delo v tujini, ter njihovim družinskim članom, ki se uporabljajo v letu 2009.
• Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) je 28. marca začel veljati nov Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki določa načela in cilje ter ureja način izvajanja politike raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna in drugih virov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Finančna kriza vse bolj kaže svoje zobe in zato si preberite članek Kako pristopiti k optimizaciji poslovanja.

 
Aktualni koristni podatki

Po podatkih objave Koeficientov rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2009, je bila rast cen življenjskih potrebščin v februarju 0,5%.
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, je v letu 2008 znašala 35,33%.

 
Napovednik dogodkov

V času vse večje plačilne nediscipline je pomembno vedeti, kako Uveljavljati terjatve v izvršbi in stečaju.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana