Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka tednika FinD-INFO je namenjena izdelavi in poročanju letnega poročila društva, letošnji novosti v izdelavi davčnega obračuna nepridobitnih organizacij ter zakonodajnim spremembam.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/12, 25. marec 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Društva bodo letos morala izdelati letno poročilo po novem, saj je potrebno upoštevati spremembe SRS in spremembe Navodila o predložitvi letnih poročil društev.

 
Davčne novosti

Tudi nepridobitne organizacije morajo do 31. marca oddati davčni obračun, zato si preberite članek Določanje in obdavčitev nepridobitne dejavnosti se v letu 2008 izvaja že po novem.
Izmed zadnjih pojasnil DURS pa smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in Luksemburgu
Opravljanje dela preko študentskih napotnic – plačevanje prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po noveli ZZVZZ-K

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Z novelo Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-F), ki velja od 28. marca, se z novimi pravili prevzema lastniških deležev prilagajamo evropskemu pravnemu redu.
• Z novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1C), ki se uporablja od 28. marca, se v slovenski pravni red vnašajo načela varnega, skrbnega in preglednega poslovanja bank ter skrbnega in učinkovitega nadzora nad bančnim sistemom.
• Na osnovi sprememb ZBan-1C je bil sprejet:
    o Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic, ki začne veljati 28. marca
    o Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic z Navodilom za izdelavo izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic in Navodilom o spremembah Navodila za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic, ki veljajo od 21. marca, uporabljajo pa se pri poročanju za leto 2009.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Spremembe ZGD-1 so prinesle tudi možnost vpeljave enotirnega sistema upravljanja, katerega upravni in nadzorni organ hkrati predstavlja upravni odbor – več o tem v članku Upravni odbor in enotirni sistem upravljanja.

 
Izbor iz arhiva prakse

Sodišče Evropskih skupnosti je v primeru Hartlauer (zadeva C-169/07) ugotovilo, da za ustanovitev zasebnega zobozdravstvenega zavoda ni treba posebnega dovoljenja, ki bi bilo odvisno od tega, ali je takšen zavod sploh potreben, saj tak pogoj ne velja tudi za skupine zobozdravnikov.

 
Pomembno iz rokovnika

V Rokovniku ne prezrite vseh obrazcev in prilog, ki jih morate oddati z vašim davčnim obračunom.

 
Napovednik dogodkov

Pri urejanju in načrtovanju svojih denarnih tokov si lahko pomagate s Finančnim modeliranjem v programu MS Excel

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana