Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka tednika FinD-INFO je namenjena izdelavi letnega poročila in davčnega obračuna pravnih oseb ter zakonodajnim spremembam.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/11, 18. marec 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Da ne bo zadreg pri izdelavi in oddaji letnega poročila, si preberite članek V letnem poročilu za leto 2008 bo potrebno oblikovati razkritja po določbah mednarodnih računovodskih standardov

 
Davčne novosti

Ključne novosti, ki jih bo potrebno upoštevati pri izdelavi davčnega obračuna, so zbrane v članku Davčni obračun pravnih oseb za leto 2008.

Med zadnjimi pojasnili DURS pa smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
Davčna obravnava obresti, doseženih pri predčasni prekinitvi pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi
Oddajanje skupnega premoženja v najem

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi sprememb in dopolnitev Pravilnika o poslovanju notarja, ki bo veljal od 24. marca, se lahko vpisniki in knjige vodijo v elektronski obliki, vendar morajo glede nespremenljivosti, verodostojnosti in zanesljivosti shranjevanja zagotavljati enake lastnosti kot vpisniki in knjige v fizični obliki.
• Spremembe Tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, ki določajo nove izhodiščne plače, se morajo upoštevati že od 1. januarja 2009.
• Spremenjena sta bila Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja blaga in remitende (kalo, razbitje in okvara nosilcev besede, slike, zvoka) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar na nosilcih besed, ki na novo opredeljujeta tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo grafično, časopisno-informativno in založniško dejavnost na pridobiten način. Uporabljata se že od 1. januarja 2009.
• Sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2) omogoča zavezancem, ki opravljajo dejavnost, uveljavljanje znižanja davčne osnove za 30 odstotkov za leta 2008, 2009 ter 2010 pri nakupu tovornjakov z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam standarda Euro V oz. pri nakupu avtobusov z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam standarda Euro IV.
• S spremembo Zakona o slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) je omogočena okrepitev kapitala banke z dokapitalizacijo, kar bo zagotovila država z rebalansom letošnjega državnega proračuna. Po novem bo v nadzornem svetu SID banke sedelo pet predstavnikov strokovne javnosti, dva pa bosta z ministrstev za finance in gospodarstvo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ob koncu poslovnega leta imajo organi vodenja in nadzora v gospodarskih družbah dodatne naloge - več o tem v članku Naloge uprave ob zaključku poslovnega leta.

 
Pomembno iz rokovnika

Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,5%. Povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008, po podatkih zemljiškega katastra na dan 30. junij 2008, znaša:
• 51,36 evra za hektar njive,
• 109,55 evra za hektar travnika ali pašnika,
• 154,21 evra za hektar hmeljišča,
• 5,86 evra za hektar oljčnika,
• 1,43 evra za hektar gozda,
• 90,93 evra za hektar zemljišča z omejenimi možnostmi pridelave.

 
Pomembno iz rokovnika

V času zadnjih popravkov bilanc in davčnega obračuna se lahko udeležite seminarja Kako lahko s finančnimi inštrumenti vplivamo na poslovni in davčni rezultat v letu 2008.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana