Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka tednika FinD-INFO je namenjena izdelavi letnega poročila in davčnega obračuna samostojnih podjetnikov ter zakonodajnim novostim.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/10, 11. marec 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija 2

  
Finančno-računovodske novosti

Da ne bo zadreg pri izdelavi in oddaji letnega poročila, si preberite članek Kaj je novega pri letnih poročilih samostojnih podjetnikov za leto 2008.

 
Davčne novosti

Pred izdelavo davčnega obračuna si preberite članek Kaj je novega pri davčnem obračunu dohodka iz dejavnosti za leto 2008.

Izmed zadnjih pojasnil DURS pa smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
Uveljavljanje splošne in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – novo pojasnilo
Obdavčitev denarne nagrade iz tujine

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete tudi čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Pri oddaji letnega poročila AJPES bodo morali ekonomski subjekti upoštevati novo tarifo nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah. Navedeni predpis ni bistveno povišal cene nadomestila, pač pa se sprememba nanaša na skrčene možnosti postopka oddaje letnega poročila in poenostavitve pri obračunu izpisa podatkov ali letnega poročila za druge uporabnike.

Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, ki se bo uporabljal od 1. aprila 2009, določa natančnejša pravila glede oblike, vsebine in načina izpolnjevanja ovojnice za vročanje po pošti, pri čemer je potrebno upoštevati tudi določbe Zakona o sodnem registru (ZSReg).

 
Aktualno iz rubrike v središču

Vse do 31. marca imajo nekdanji in novi prevzemniki (fizične ali pravne osebe) opravljanja dejavnosti čas za priglasitev posebne davčne obravnave, o čemer si preberite v članku Davčna obravnava prenehanja opravljanja dejavnosti in nadaljevanja po drugi osebi.

 
Pomembno iz rokovnika

Cena za enoto obremenitve voda za leto 2009 je 26,4125 evrov.
Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2009 je 0,0125 evrov.
Temeljna obrestna mera (TOM) je po podatkih za mesec marec na letnem nivoju 2,38%.

 
Pomembno iz rokovnika

Ne prezrite 6. srečanja bralcev revije RDP: Davčni obračun davka od dohodkov iz dejavnosti, ki je namenjen samostojnim podjetnikom.

 
Pomembno iz rokovnika

Na portalu FinD-INFO že najdete z zadnjimi spremembami ažurirano zbirko Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP/MRS).

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana