Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka tednika FinD-INFO je namenjena napovedi kapitalskih dobičkov, poročevalskim obveznostim v skladu z novimi pravili, nismo pa pozabili tudi na nove zakonodajne vsebine.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/8, 25. februar 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

 

Akcija 2

  
Finančno-računovodske novosti

Obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov je letošnja novost, zato si več o tem preberite v članku Izvedeni finančni instrumenti – računovodski in davčni vidik.

 
Davčne novosti

Naj vas opozorimo na aktualni članek Dobiček iz kapitala bo letos potrebno napovedati po novem.

Izmed zadnjih pojasnil DURS pa smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
Računi, ki jih izdajajo zobozdravniki
Informativni izračun dohodnine za leto 2008 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

 
Zakonodajne novosti

Na FinD-INFO že najdete tudi čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Nova Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki bo začela veljati 1. marca, opredeljuje plače in prejemke javnih uslužbencev za delo v tujini. Nanaša se na vse javne uslužbence na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih v tujini, pripadnike Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolžnostih v tujini ter ostale, ki so napoteni na delo v tujino.
• Enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju od 1. marca ureja nova uredba, ki je zavezujoča za vse uporabnike proračuna RS, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).
• Skladno s 16. členom Zakona o igrah na srečo (ZIS) se lahko nekatere igre na srečo prirejajo samo občasno, za takšno igro pa mora imeti prireditelj posebno dovoljenje. Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja, izvaja to zakonsko določbo in opredeljuje znesek, ki ga ne sme presegati skupna vrednost srečk za občasno prireditev tombole oziroma srečelova v okviru kulturnega ali zabavnega programa.
• Banka Slovenije je izdala Sklep o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev, ki določa pravila, postopke in nadomestila za zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih pristnih eurobankovcev, ki veljajo za zakonito plačilno sredstvo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

28. februar je ključni datum za vse tiste, ki so v letu 2008 dosegli kapitalske dobičke ali presegli prag obresti na depozite, zato preberite komentar Ne pozabite pravočasno napovedati kapitalskih dobičkov in obresti.

 
Pomembno iz rokovnika

Poleg napovedi kapitalskih dobičkov, obresti in priglasitve odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala, je do 28. februarja potrebno oddati tudi obračune in poročila:

Obračun DDV v skladu spremembami Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost,
Poročilo o terjatvah in obveznostih z nerezidenti (SKV) v skladu z novim Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino,
• Letno poročilo nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava v skladu s spremembami Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava,
Letno poročilo pravnih oseb javnega prava.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana