Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika FinD-INFO vas obveščamo o novostih pri revidiranju in izdelavi letnega poročila, pomembnih rokih oddaje vaših poročil, novih pojasnilih kot tudi zakonodajnih spremembah.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/7, 18. februar 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija 2

  
Finančno-računovodske novosti

Revizorji bodo letos že revidirali v skladu z novimi zahtevami, ki so jih prinesle spremembe ZGD-1, ZRev-2 in spremembe računovodskih standardov.

 
Davčne novosti

Ob koncu poslovnega leta preberite tudi članek Prenehanje dejavnosti in možnosti statusnega preoblikovanja zasebnikov.

Izmed zadnjih pojasnil DURS smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
Uvedba novih zavarovalnih podlag 103 in 104
Obdavčevanje profesorjev in raziskovalcev – izvajanje mednarodnih pogodb

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete tudi čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja, ki v navodilih za izpolnjevanje obrazcev M-1 in M-1/M-2 (Priloga 13) uvajajo novo tabelo šifer za uveljavljanje zavarovanja.

• Evropska komisija je za obdobje 10 let, ki teče od 1. januarja 2008 dalje, odobrila shemo državne pomoči po Zakonu o davku na tonažo (ZDTon). To pomeni, da se ZDTon začne uporabljati, kar pomeni, da lahko potencialni zavezanci prijavijo uporabo sistema davka na tonažo od dohodkov iz poslovanja z ladjami v mednarodni plovbi.

• Nov Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb velja od 14. februarja 2009, uporablja pa se pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2008, ki ga morajo pravne osebe oddati do 31. marca 2009. Z novim pravilnikom ni več mogoče oddati davčnega obračuna na papirju, temveč je edina možnost oddaje po elektronski poti. Obrazec davčnega obračuna DDPO je zaradi sprememb ZDDPO-2, ZDTK, ZGD-1 in ZFPPIPP kar za 21 postavk obširnejši, dodane pa so tudi tri nove priloge.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Za pomoč pri izdelavi vašega letnega poročila smo pripravili članek Kako bomo letos izdelali letno poročilo?

 
Pomembno iz rokovnika

20. februarja je rok za oddajo statistike finančnih računov za IV. četrtletje 2008 ter prvo mesečno poročanje Banki Slovenije v skladu z novim Navodilom na obrazcih DVP, KRD, BST, SN11-T in SN22-T

 
Aktualni koristni podatki

Naj vas spomnimo na tabele s Koristnimi podatki in spremembo povprečnega zneska trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (ZTro) za obdobje od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2008 znaša 331,55 evrov na 1000 litrov.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana