Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V novi številki tednika FinD-INFO vas želimo obvestiti o novostih pri izdelavi letnega poročila nepridobitnih organizacij, obračunu DDV, akontaciji DDPO ter zakonodajnih novostih.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/6, 11. februar 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija 2

  
Finančno-računovodske novosti

Tudi letos ne gre brez sprememb pri oddaji letnega poročila, zato si preberite kako je potrebno izdelati Letno poročilo nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, ki ga morate oddati do 28. februarja 2009.

 
Finančno-računovodske novosti

Konec februarja je rok za obračun DDV za januar – o tem več v Odbitek DDV in spremembe pri določanju odbitnega deleža.

Izmed zadnjih pojasnil DURS smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
Spremembe pri akontiranju davka od dohodkov pravnih oseb – novela ZDavP-2A
Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice

 
Finančno-računovodske novosti

Na FinD-INFO že najdete tudi čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Objavljena je bila nova Kolektivna pogodba Banke Slovenije, ki je začela veljati 7. februarja 2009. Pogodba ureja delovna razmerja med delavci in Banko Slovenije in jih tako natančneje opredeljuje, vendar pri tem ne posega v materijo, ki jo ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR).
• Spremembe Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin na novo določajo, da so podlaga za sestavo premoženjskih bilanc tudi podatki iz poslovnih knjig, prav tako je na novo določen postopek konsolidacije za pravne osebe javnega prava. Posredni proračunski uporabnik, ki ima več ustanoviteljev ali pa je prejel sredstva v upravljanje od subjekta, ki ni njegov ustanovitelj, pripravi delne premoženjske bilance za te subjekte.
• S spremembo Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja Zavod za zaposlovanje ne more zahtevati delovne knjižice ob vpisu iskalcev prve zaposlitve, državljanov drugih držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije ter njihovih družinskih članov. Podatke o izobrazbi pa lahko pridobi tudi po uradni dolžnosti in s predložitvijo spričevala ali diplome iskalca zaposlitve.

 
Finančno-računovodske novosti

Bodite pozorni na Obračun akontacije davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2009 v skladu z zadnjimi spremembami.

 
Finančno-računovodske novosti

Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta 2008 do decembra 2008 znaša 0,057.
Temeljna obrestna mera za mesec januar znaša 2,38%.
• Objavljena je tabela priznanih obrestnih mer pri poslovanju med povezanimi osebami.

 
Finančno-računovodske novosti

Naj vas opozorimo na času primeren seminar Kriza in računovodenje, ki bo 18.2.2009

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana