Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pred vami je četrta številka tednika FinD-INFO, s katerim vas obveščamo o aktualnih davčno-računovodskih in zakonodajnih vsebinah na portalu FinD-INFO. Posebej želimo opozoriti na možnosti zadnjih popravkov vaše dohodninske napovedi, spremembe obračuna DDV in spremembe ključnih predpisov.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/4, 28. januar 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Ob zaključevanju poslovnih knjig naj opozorimo na članek Kriza bo zahtevala slabitve opredmetenih osnovnih sredstev

 
Finančno-računovodske novosti

Spremembe Pravilnika o izvajanju davka na dodano vrednost smo komentirali v prispevku Letošnje spremembe obračuna DDV

Izmed zadnjih pojasnil DURS v zvezi z dohodnino pa smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
Premije PDPZ in uveljavljanje olajšav
Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

 
Finančno-računovodske novosti

Na FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, objavljenih v zadnjih dveh številkah Uradnega lista.

Objavljene so bile spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki omogoča koriščenje 30% davčne olajšave za investicije v opremo in neopredmetena sredstva za leto 2008, vendar ne več kot 30.000 evrov oziroma v višini davčne osnove. Med te investicije se po novem štejejo tudi investicije v avtobuse z emisijo po zahtevah EURO IV.

Od 15. januarja velja Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ), ki subvencionira delodajalca s 60 evri na mesec za delavca s krajšim delovnim časom 36 ur na teden ter dodatnih 60 evrov na mesec na delavca, če je delovnik ne manj kot 32 ur na teden, če delodajalec izpolnjuje vse zakonsko zahtevane pogoje in vloži vlogo za dodelitev subvencije do 30. septembra 2009.

24. januarja je začel veljati nov Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga. S pravilnikom je določena maksimalna višina primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom blaga in se v proizvodnji dejavnosti šteje za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta. V povprečju je višina stopnje normalnega odpisa blaga 1%, razen za surove kože in usnja, kjer je dovoljen primanjkljaj v višini 3%.

Aneks in nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki veljata od 1. januarja 2009 dalje, določata 1,99% povišanje izhodiščnih plač. Dogovorjene plače veljajo do 30. junija 2009, medtem ko se bodo za naslednje mesece o zneskih izhodiščnih plač dogovorili socialni partnerji v mesecu juliju. S tarifno prilogo je določen tudi regres za letni dopust, ki znaša 790 oziroma 750 evrov, povračilo stroškov za prehrano med delom, povračilo potnih stroškov, terenski dodatek ter višine dnevnic.

Spremembe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki se uporablja od 24. januarja, določajo splošne elemente za oblikovanje cen teh storitev, se nanašajo na spremembo opredelitve stroškov dela, uvajajo nove obrazce ter določajo, da se med stroške dela ne vključujejo premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.

Zvišali so se posamezni elementi cen socialno varstvenih storitev ter standardi stroškov dela ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let.


 
Finančno-računovodske novosti

Rok za oddajo podatkov za dohodnino se vse bolj približuje in opozorimo naj na članek Opravite testni izračun, preden uveljavljate olajšavo za vzdrževane družinske člane

 
Finančno-računovodske novosti

31. januar je skrajni rok za oddajo:
pavšalnega nadomestila DDV,
podatkov o izplačanih dohodkih v letu 2008,
vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane,
vloge za uveljavljanje olajšave za vlaganja v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2008.

 
Finančno-računovodske novosti

Poglejte, kako smo se opredelili do problema podaljševanja pogodbe za določen čas.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana