Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki vas obveščamo o aktualni dohodninski problematiki ter davčno-računovodskih in zakonodajnih novostih na portalu FinD-INFO.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/3, 21. januar 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Med koristnimi pripomočki na portalu FinD-INFO že najdete modul za Izračun plače za leto 2009

 
Finančno-računovodske novosti

Čas oddaje podatkov za dohodnino se vse bolj približuje in opozorimo naj na članek: Ne pozabite na korekcije in pravočasno oddajo podatkov za dohodnino.

Izmed zadnjih pojasnil DURS pa smo za vas izbrali:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

 
Finančno-računovodske novosti

Na FinD-INFO že najdete čistopise predpisov iz zadnje številke Uradnega lista RS:

• Spremenjeno Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS), ki se uporablja od 16. januarja in na novo določa pojme, kot so: dodatek za delovno dobo, dodatek za izmensko delo in dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času.

• Od 17. januarja veljajo dopolnitve Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, v katera je dodanih deset novih stolpcev, v okviru katerih so urejena tudi nezavarovana finančna sredstva in različne vrste zavarovanj, dodan pa je tudi nov obrazec RAZ-1.

• S spremembo Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, se normativna poraba goriva določi tudi za rabo trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjakih in matičnjakih. Spremenjeni so tudi upravičenci do vračila, kamor sedaj sodijo tudi agrarne skupnosti, za uveljavljanje vračila trošarin pa se morata uporabljati nova obrazca, ki sta priloga pravilnika.

 
Finančno-računovodske novosti

O problemu nepriznavanja odhodkov iz naslova oslabitve si lahko preberete v komentarju z naslovom Letos večja potreba po oblikovanju odloženih davkov.

 
Finančno-računovodske novosti

Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS tudi letos za svoje člane organizira seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2008.

 
Finančno-računovodske novosti

Ne prezrite Poročevalca državnega zbora v sistemu IUS-INFO

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana