Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pred vami je druga številka tednika FinD-INFO, s katerim vas obveščamo o aktualnih davčno-računovodskih in zakonodajnih vsebinah na portalu FinD-INFO. Posebej želimo opozoriti na možnosti razporejanja finančnih naložb po novem, kar je bila tudi osrednja tema 9. davčne konference, ki je potekala minuli teden v Portorožu.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/2, 14. januar 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Osrednja tema 9. davčne konference je bilo prevrednotenje finančnih naložb, zato naj opozorimo na aktualni članek Novo pojasnilo in spremembe SRS 3.

 
Finančno-računovodske novosti

Izmed zadnjih pojasnil DURS smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
• Zamenjava blaga v garancijskem roku in vrnitev blaga dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti z zahtevkom za povračilo stroškov
• Izvajanje tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2

 
Finančno-računovodske novosti

Na FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, objavljenih v zadnjih dveh številkah Uradnega lista:

• Z novo Uredbo o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode, ki poleg dajatev določa tudi upravljanje nacionalne rezerve, postopke za ugotavljanje višine in plačilo dajatve, prenos in pretvorbo individualne kvote, pravice in obveznosti proizvajalca in odkupovalca, ki začne veljati 24. januarja, se razveljavlja starejša istoimenska uredba.

• S spremembami Pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, ki ureja način financiranja teh javnih zavodov in agencij, od 10. januarja za njihovo financiranje ni več potrebno posebno obvestilo o mnenju strokovne komisije.

• S Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence od 1.1.2009 ta znaša 24,20 evrov.

• S spremembami in dopolnitvami Pravil borze, ki veljajo od 9. januarja, se omogoča vključitev oseb tretjih držav v članstvo borze ob izpolnjevanju dodatnih nadzornih mehanizmov ter dopolnjuje naročila s posebnim pogojem izvršitve.

 
Finančno-računovodske novosti

Zadnje spremembe ZDoh-2 smo za vas komentirali v članku Podjetniki in kmečka gospodinjstva lahko za leto 2008 uveljavljajo 30% investicijsko olajšavo

 
Finančno-računovodske novosti

Ne pozabite pravočasno prijaviti Napoved dohodka iz oddajanja premoženja v najem

 
Finančno-računovodske novosti

Predpisana letna obrestna mera zamudnih obresti za prvo polletje 2009 je 10,5%. Rast stroškov življenjskih potrebščin za mesec december 2008 je -0,6% ali na letni ravni 2,1%.

 
Finančno-računovodske novosti

Ne pozabite se udeležiti seminarja Davek od dohodkov določenih in drugih uporabnikov proračuna ter ostalih nepridobitnih organizacij, ki ga organizira svetovalna družba Jerman&Bajuk, dne 15. januarja v hotelu Mons v Ljubljani.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana