Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pred vami je prvo tedensko obvestilo FinD-INFO, ki bo redno prinašalo v vaš elektronski predal aktualne davčno-računovodske in zakonodajne vsebine ter druge uporabne informacije in novosti, ki jih za vas pripravljamo na portalu FinD-INFO. Med novostmi naj izpostavimo predvsem čistopise predpisov, ki so bili spremenjeni v zadnjih dneh preteklega leta in novo Pojasnilo 1 k SRS 3.
Ob začetku novega leta vam želimo srečno in uspešno leto 2009, v katerem naj bo čas vaš zaveznik!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/1, 7. januar 2009
  Tednik FinD-INFO :
  •Prijava
  •Odjava
  •Arhiv
   Ne spreglejte:
  Brezplačni pripomočki:
  •Izračun plač
  •Izračun avtorskega  honorarja
  •Izračun obresti
  •Rokovnik
  •Javne objave
 
PoNovoletna akcija-paket
 Finančno-Računovodske novosti na FinD-INFO

 Poleg sprememb MRS 39 in MSRP 7, pri nas najdete tudi že spremembe SRS 3 in Pojasnilo 1 k SRS 3 – oslabitev finančnih naložb

 
 Davčne novosti na FinD-INFO

 Izmed zadnjih pojasnil DURS smo za vas izbrali:

 • Ustanovitev hčerinske pravne osebe
 • Ključna vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008

 
 Zakonodajne novosti na FinD-INFO

 Na FinD-INFO že najdete tudi čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjem tednu leta 2008:

 • Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2008
 • Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) v kemijski proizvodnji
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
 • Splošni akt o tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambi in zavarovanju hranjenih podatkov
 • Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C)– se uporablja že pri napovedi za leto 2008
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A)– se uporablja že pri napovedi za leto 2008
 • Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008– se uporablja že pri napovedi za leto 2008
 • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008– se uporablja že pri napovedi za leto 2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki

 
 Ne prezrite v ROKOVNIKU
 Ne pozabite pravočasno prijaviti Napoved dohodka iz oddajanja premoženja v najem
 
 Aktualni KORISTNI PODATKI

 Pri obračunu plač za mesec december in povračilih stroškov potrebujete naslednje podatke:

 • 20 delovnih dni
 • 31 koledarskih dni
 • Povprečna bruto plača za mesec oktober je 1.424,08 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1409,78 evra
 • minimalna plača je 589, 19 evra
 • 6,12 evra je nadomestilo za prehrano med delom
 • 0,37 evra je kilometrina za službeno pot
 • 0,18 evra je kilometrina za prevoz na delo in iz dela
 • 21,37 evra je dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
 • 10,68 evra je dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
 • 7,45 evra je dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 Več>>>

 
 Napovednik dogodkov
 Ne pozabite se udeležiti 9. davčne konference, ki jo organizira Slovenski inštitut za revizijo 8. in 9. januarja v hotelu Metropol v Portorožu

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana