FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila
 

Uradna glasila

Stran 5497 / 5501
Dokumenti od 137401 do 137425 (od skupaj 137512)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o dopolnitvi sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 (Radovljica) OBČINE Uradni list RS/I 3 114 3.7.1991
Odredba o določitvi najvišjih cen (Radovljica) OBČINE Uradni list RS/I 3 115 3.7.1991
Sklep o uvedbi samoprispevka za KS Vrabče (Sežana) OBČINE Uradni list RS/I 3 116 3.7.1991
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 1990 OBČINE Uradni list RS/I 3 117 3.7.1991
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-1990 OBČINE Uradni list RS/I 3 118 3.7.1991
Sklep o uvedbi IV. krajevnega samoprispevka na območju KS Oplotnica (Slov. Bistrica) OBČINE Uradni list RS/I 3 119 3.7.1991
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 16. 6. 1991 za uvedbo samoprispevka na območju KS Oplotnica (Slov. Bistrica) OBČINE Uradni list RS/I 3 120 3.7.1991
Odlok o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Škofja Loka) OBČINE Uradni list RS/I 3 121 3.7.1991
Odlok o zavarovanju neurejenih grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev (Škofja Loka) OBČINE Uradni list RS/I 3 122 3.7.1991
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela v 14. volilni enoti (Škofja Loka) OBČINE Uradni list RS/I 3 123 3.7.1991
Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin (Škofja Loka) OBČINE Uradni list RS/I 3 124 3.7.1991
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil sredstev razvojnega dinarja za pospeševanje razvoja podjetništva in obrtništva v občini Žalec (Žalec) OBČINE Uradni list RS/I 3 125 3.7.1991
Stališča Skupščine Reublike Slovenije v zvezi s političnim in varnostnim položajem Republike Slovenije SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS/I 3 93 3.7.1991
Odlok o obrestni meri zamudnih obresti za davke in prispevke IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS/I 3 94 3.7.1991
Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti Republike Slovenije DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS/I 3 95 3.7.1991
Pravilnik o kriterijih za dodelevanje sredstev občinskega proračunaza pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice OBČINE Uradni list RS/I 3 96 3.7.1991
Odlok o komunalnih dejavnostih v občini Celje OBČINE Uradni list RS/I 3 97 3.7.1991
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi matičnega območja v občini Celje OBČINE Uradni list RS/I 3 98 3.7.1991
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor krajevnih skupnosti SO Grosuplje OBČINE Uradni list RS/I 3 99 3.7.1991
Popravek odloka o ustanovitvi Zavoda za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju občine Logatec POPRAVKI Uradni list RS/I 2 1 28.6.1991
Zakon o spremembi zakona o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS/I 2 22 28.6.1991
Zakon o zagotovitvi sredstev za gradnjo odsekov avtomobilskih cest Malence-Šmarje SAP in Hrušica-Vrba SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS/I 2 23 28.6.1991
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o funkcionarjih v državnih organih SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS/I 2 24 28.6.1991
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o delavcih v državnih organih SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS/I 2 25 28.6.1991
Odlok o določitvi zajamčenega osebnega dohodka IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS/I 2 26 28.6.1991
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 5496 5497 5498 ... 5501 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

2019(2568) 2018(4306) 2017(4006) 2016(4010)
2015(4506) 2014(4260) 2013(4408) 2012(4480)
2011(5114) 2010(5962) 2009(5320) 2008(5934)
2007(6569) 2006(6324) 2005(5901) 2004(6556)
2003(6231) 2002(6163) 2001(5768) 2000(5580)
1999(5485) 1998(5016) 1997(4254) 1996(4401)
1995(3690) 1994(3255) 1993(2845) 1992(3058)
1991(1542)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE(8)
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV(29)
BANKA SLOVENIJE(1711)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(8018)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1440)
DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(742)
DRUGI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(11)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(245)
DRŽAVNI SVET(90)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(7437)
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE(179)
MEDNARODNE POGODBE(1986)
MINISTRSTVA(13521)
OBČINE(80343)
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE(1)
POPRAVKI(4052)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(2239)
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE(104)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(127)
REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(22)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(31)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI(1417)
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE(364)
SODNI SVET(1031)
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE(12)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2546)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9673)
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE(125)
ZAVOD ZA STATISTIKO REPUBLIKE SLOVENIJE(3)