FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila
 

Uradna glasila

Stran 3 / 5497
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 137415)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec OBČINE Uradni list RS 50 2394 9.8.2019
Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenska Bistrica na območju dela Krajevne skupnosti Laporje OBČINE Uradni list RS 50 2395 9.8.2019
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019 OBČINE Uradni list RS 50 2396 9.8.2019
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 50 2397 9.8.2019
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 50 2398 9.8.2019
Odločba o soglasju k odločitvi uprave o prenehanju ustanove »Ustanova J.P. Nielsen Trust« MINISTRSTVA Uradni list RS 50 2399 9.8.2019
Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi MINISTRSTVA Uradni list RS 49 2376 5.8.2019
Pravilnik o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti MINISTRSTVA Uradni list RS 48 2340 2.8.2019
Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov MINISTRSTVA Uradni list RS 48 2341 2.8.2019
Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju Ustanove – Centra za usposabljanje na področju javnih financ MINISTRSTVA Uradni list RS 48 2342 2.8.2019
Delna odločba o ugotovitvi, da tretja alineja drugega odstavka 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih Policije ni v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 48 2343 2.8.2019
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 34489/2013 z dne 18. 12. 2014 in sodbe Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 34489/2013 z dne 8. 4. 2014 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 48 2344 2.8.2019
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 150.a člena Zakona o kazenskem postopku USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 48 2345 2.8.2019
Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini v prodajo in obtok BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 48 2346 2.8.2019
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 48 2347 2.8.2019
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 48 2348 2.8.2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2019 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 48 2349 2.8.2019
Sklep o določitvi parkirnih površin OBČINE Uradni list RS 48 2350 2.8.2019
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2019 OBČINE Uradni list RS 48 2351 2.8.2019
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni razred OBČINE Uradni list RS 48 2352 2.8.2019
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače OBČINE Uradni list RS 48 2353 2.8.2019
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava OBČINE Uradni list RS 48 2354 2.8.2019
Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Lendava OBČINE Uradni list RS 48 2355 2.8.2019
Odlok o pokopališkem redu v Občini Lendava OBČINE Uradni list RS 48 2356 2.8.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Lendava OBČINE Uradni list RS 48 2357 2.8.2019
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 5497 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

2019(2471) 2018(4306) 2017(4006) 2016(4010)
2015(4506) 2014(4260) 2013(4408) 2012(4480)
2011(5114) 2010(5962) 2009(5320) 2008(5934)
2007(6569) 2006(6324) 2005(5901) 2004(6556)
2003(6231) 2002(6163) 2001(5768) 2000(5580)
1999(5485) 1998(5016) 1997(4254) 1996(4401)
1995(3690) 1994(3255) 1993(2845) 1992(3058)
1991(1542)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE(8)
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV(29)
BANKA SLOVENIJE(1710)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(8013)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1440)
DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(742)
DRUGI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(11)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(245)
DRŽAVNI SVET(90)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(7437)
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE(179)
MEDNARODNE POGODBE(1986)
MINISTRSTVA(13503)
OBČINE(80297)
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE(1)
POPRAVKI(4051)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(2229)
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE(104)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(127)
REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(22)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(31)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI(1417)
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE(364)
SODNI SVET(1028)
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE(12)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2545)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9661)
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE(125)
ZAVOD ZA STATISTIKO REPUBLIKE SLOVENIJE(3)