FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila
 

Uradna glasila

Stran 2 / 5497
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 137415)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o uskladitvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode OBČINE Uradni list RS 51 2407 16.8.2019
Sklep o določitvi cen pogrebne tržne dejavnosti Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. OBČINE Uradni list RS 51 2408 16.8.2019
Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III., IV. – Šmarje OBČINE Uradni list RS 51 2409 16.8.2019
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec OBČINE Uradni list RS 51 2410 16.8.2019
Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib OBČINE Uradni list RS 51 2411 16.8.2019
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Šmarješke Toplice OBČINE Uradni list RS 51 2412 16.8.2019
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba OBČINE Uradni list RS 51 2413 16.8.2019
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom OBČINE Uradni list RS 51 2414 16.8.2019
Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje nalog lovskih organizacij MINISTRSTVA Uradni list RS 50 2377 9.8.2019
Pravilnik o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu MINISTRSTVA Uradni list RS 50 2378 9.8.2019
Odločba o prenehanju ustanove »Ustanova – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan« MINISTRSTVA Uradni list RS 50 2379 9.8.2019
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 50 2380 9.8.2019
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 50 2381 9.8.2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2019 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 50 2382 9.8.2019
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2019 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 50 2383 9.8.2019
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 OBČINE Uradni list RS 50 2384 9.8.2019
Odlok o priznanjih Občine Dobrepolje OBČINE Uradni list RS 50 2385 9.8.2019
Pravilnik o zakupu zemljišč v lasti Občine Dobrepolje OBČINE Uradni list RS 50 2386 9.8.2019
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Dobrepolje OBČINE Uradni list RS 50 2387 9.8.2019
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane OBČINE Uradni list RS 50 2388 9.8.2019
Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti OBČINE Uradni list RS 50 2389 9.8.2019
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kobarid OBČINE Uradni list RS 50 2390 9.8.2019
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid OBČINE Uradni list RS 50 2391 9.8.2019
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici OBČINE Uradni list RS 50 2392 9.8.2019
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina OBČINE Uradni list RS 50 2393 9.8.2019
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 5497 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

2019(2471) 2018(4306) 2017(4006) 2016(4010)
2015(4506) 2014(4260) 2013(4408) 2012(4480)
2011(5114) 2010(5962) 2009(5320) 2008(5934)
2007(6569) 2006(6324) 2005(5901) 2004(6556)
2003(6231) 2002(6163) 2001(5768) 2000(5580)
1999(5485) 1998(5016) 1997(4254) 1996(4401)
1995(3690) 1994(3255) 1993(2845) 1992(3058)
1991(1542)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE(8)
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV(29)
BANKA SLOVENIJE(1710)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(8013)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1440)
DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(742)
DRUGI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(11)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(245)
DRŽAVNI SVET(90)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(7437)
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE(179)
MEDNARODNE POGODBE(1986)
MINISTRSTVA(13503)
OBČINE(80297)
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE(1)
POPRAVKI(4051)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(2229)
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE(104)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(127)
REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(22)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(31)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI(1417)
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE(364)
SODNI SVET(1028)
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE(12)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2545)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9661)
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE(125)
ZAVOD ZA STATISTIKO REPUBLIKE SLOVENIJE(3)