FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2015 > 39
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo OBČINE Uradni list RS 39 1622 5.6.2015
Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode OBČINE Uradni list RS 39 1623 5.6.2015
Sklep o ceni storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode OBČINE Uradni list RS 39 1624 5.6.2015
Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki OBČINE Uradni list RS 39 1625 5.6.2015
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov OBČINE Uradni list RS 39 1626 5.6.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov Kmetija Marovt OBČINE Uradni list RS 39 1627 5.6.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA2 - Braslovče (Šoštarič) OBČINE Uradni list RS 39 1628 5.6.2015
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi OBČINE Uradni list RS 39 1629 5.6.2015
Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice OBČINE Uradni list RS 39 1630 5.6.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice OBČINE Uradni list RS 39 1631 5.6.2015
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015-2020 OBČINE Uradni list RS 39 1632 5.6.2015
Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov OBČINE Uradni list RS 39 1633 5.6.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Golovec GOJ - 5 OBČINE Uradni list RS 39 1634 5.6.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu LAVA - DPZ4 OBČINE Uradni list RS 39 1635 5.6.2015
Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija OBČINE Uradni list RS 39 1636 5.6.2015
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje OBČINE Uradni list RS 39 1637 5.6.2015
Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja OBČINE Uradni list RS 39 1638 5.6.2015
Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 39 1639 5.6.2015
Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah OBČINE Uradni list RS 39 1640 5.6.2015
Sklep št. 3/15 o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 39 1641 5.6.2015
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna OBČINE Uradni list RS 39 1642 5.6.2015
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna OBČINE Uradni list RS 39 1643 5.6.2015
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Dobrna OBČINE Uradni list RS 39 1644 5.6.2015
Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna OBČINE Uradni list RS 39 1645 5.6.2015
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture OBČINE Uradni list RS 39 1646 5.6.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 39

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
BOVEC(5) BRASLOVČE(3)
BREŽICE(4) CELJE(8)
DOBRNA(4) IVANČNA GORICA(1)
LAŠKO(4) LJUBLJANA(1)
MEŽICA(3) MURSKA SOBOTA(8)
NOVA GORICA(1) ODRANCI(1)
ROGAŠOVCI(6) ŠMARJE PRI JELŠAH(1)
TABOR(2) TREBNJE(1)
TRŽIČ(1) ŽALEC(1)