FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 32
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1362 6.5.2016
Zakon o spremembi Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1363 6.5.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1364 6.5.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1365 6.5.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1366 6.5.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1367 6.5.2016
Pravilnik o padalstvu MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1368 6.5.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1369 6.5.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1370 6.5.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1371 6.5.2016
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1372 6.5.2016
Odredba o objavi datuma začetka uporabe določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1373 6.5.2016
Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Lenartu v Slovenskih goricah za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1374 6.5.2016
Obvestilo o odobritvi prve spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1375 6.5.2016
Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1376 6.5.2016
Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 MINISTRSTVA Uradni list RS 32 1377 6.5.2016
Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Vorina–Funkl" v delu, ki poteka po parc. št. 116/0, 117/0, 119/0, 125/3 in 126/1, vse k. o. Obrežje USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1378 6.5.2016
Dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 32 1379 6.5.2016
Poročilo o gibanju plač za februar 2016 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 32 1380 6.5.2016
Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 32 1381 6.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 32 1382 6.5.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1 OBČINE Uradni list RS 32 1383 6.5.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270 OBČINE Uradni list RS 32 1384 6.5.2016
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas OBČINE Uradni list RS 32 1385 6.5.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 32 1386 6.5.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 32

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(6)
MINISTRSTVA(10)
OBČINE(41)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)