FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 24
 

Uradna glasila

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 86)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človekovih pravic DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 913 1.4.2016
Sklep o razrešitvi predsednika in članov Nacionalnega sveta za kulturo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 914 1.4.2016
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata drugemu namestniku predsednika Računskega sodišča DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 915 1.4.2016
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje ter za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi postopka javnega naročanja na področju prodaje in nabave žilnih opornic, zaradi suma, da so bili postopki in posli vodeni negospodarno in netransparentno, da naj bi nastale še neugotovljene posledice takšnih ravnanj ter zaradi suma prisotnosti korupcije v zdravstvu na področju prodaje in nabave žilnih opornic DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 916 1.4.2016
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 917 1.4.2016
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 918 1.4.2016
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 919 1.4.2016
Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika računskega sodišča PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 920 1.4.2016
Pravilnik o delnem prenehanju uporabe Pravilnika o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je daljše od enega leta MINISTRSTVA Uradni list RS 24 921 1.4.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi MINISTRSTVA Uradni list RS 24 922 1.4.2016
Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove USTANOVA-FUNDACIJA IINN Vinko V. Dolenc MINISTRSTVA Uradni list RS 24 923 1.4.2016
Odločba o ugotovitvi, da 162. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ in prvi odstavek 68. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v delu, v katerem sta se nanašala na napredovanje sodnikov, nista bila v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 924 1.4.2016
Odločba o ugotovitvi, da 222. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ ni bil v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 925 1.4.2016
Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča in sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 926 1.4.2016
Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 24 927 1.4.2016
Statut Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran OBČINE Uradni list RS 24 928 1.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 24 929 1.4.2016
Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 24 930 1.4.2016
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran OBČINE Uradni list RS 24 931 1.4.2016
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2016 v Občini Beltinci OBČINE Uradni list RS 24 932 1.4.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Borovnica za programsko obdobje 2016-2020 OBČINE Uradni list RS 24 933 1.4.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica OBČINE Uradni list RS 24 934 1.4.2016
Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 24 935 1.4.2016
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2016 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2016 OBČINE Uradni list RS 24 936 1.4.2016
Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2016« OBČINE Uradni list RS 24 937 1.4.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 24

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(4)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(66)
POPRAVKI(3)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(4)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)