FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 74
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Avtentična razlaga četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ORZNVP48) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3134 25.11.2016
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 (OdPSD17-19-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3135 25.11.2016
Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2017 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3136 25.11.2016
Sklep o imenovanju predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3137 25.11.2016
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3138 25.11.2016
Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3139 25.11.2016
Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti MINISTRSTVA Uradni list RS 74 3140 25.11.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil MINISTRSTVA Uradni list RS 74 3141 25.11.2016
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca MINISTRSTVA Uradni list RS 74 3142 25.11.2016
Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Klasika MINISTRSTVA Uradni list RS 74 3143 25.11.2016
Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in sodb Upravnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3144 25.11.2016
Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3145 25.11.2016
Kolektivna pogodba Banke Slovenije BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 74 3146 25.11.2016
Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 74 3147 25.11.2016
Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 74 3148 25.11.2016
Sklep o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 74 3149 25.11.2016
Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 74 3150 25.11.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bistrica ob Sotli OBČINE Uradni list RS 74 3151 25.11.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli OBČINE Uradni list RS 74 3152 25.11.2016
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin OBČINE Uradni list RS 74 3153 25.11.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o nagradah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilu stroškov OBČINE Uradni list RS 74 3154 25.11.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej) OBČINE Uradni list RS 74 3155 25.11.2016
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova OBČINE Uradni list RS 74 3156 25.11.2016
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova OBČINE Uradni list RS 74 3157 25.11.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku OBČINE Uradni list RS 74 3158 25.11.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 74

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
MINISTRSTVA(4)
OBČINE(47)
POPRAVKI(4)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(4)